Решаване на най-сложните световни предизвикателства във филтрацията