Абразивно бластиране

Решения за филтриране в различни приложения на абразивно бластиране

Преглед

Абразивното бластиране или финиширащото бластиране, с всичките му вариации, има достатъчно мощност за отстраняване на тежки повърхностни материали или може да бъде достатъчно нежно, така че да се отпечата на хартия без да я разкъса. Обикновено бластирането осигурява едно от трите основни процеса – повърхностно финиширане, подготовка на повърхността или модифициране на повърхността.

Като процес на довършване на повърхността:
 • Отстраняване на повърхностно замърсяване
 • Създаване на специфично покритие върху желана повърхност
Като процес на подготовка на повърхността:
 • Набраздяване на повърхности за нанасяне на боя
 • Отстраняване на повърхностни неравности
Като процес на модификация на повърхността, увеличава напрежението на натиск върху повърхността:
 • Осигуряване на увеличена устойчивост на умора на материала
 • Намаляване на чувствителността към корозия под напрежение
 • Коригиране на изкривяването
 • Формоване на конструкционна стомана и плоча

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Филтри

PowerCore®

Филтърни пакети PowerCore®

Високата ефективност на филтрация на филтърните пакети PowerCore® намалява емисиите и пести енергия, намалявайки общите Ви разходи за притежание.

Филтърни торби

Филтърни торби

Ние непрекъснато вдигаме летвата в технологията на ръкавния филтър, като предоставяме най-широката гама от прахоуловителни филтърни торби за всеки ръкавен прахоуловител.

Приложение

Абразивно бластиране или финиширане

Независимо от употребата му, има само два основни метода на бластиране – мокро или сухо, като основният фокус за контрол на праха, който е в това обобщение, ще бъде върху метода на сухо бластиране.

Мокро бластиране

Мокрото бластиране е прецизна довършителна операция, обикновено състояща се от въздушно струене на суспензии от фин абразив, суспендиран в химически обработена вода. Контролираното мокро бластиране може да избегне отстраняването на метал и може да поддържа толеранс на размерите до 0,0001 инча. Може също така да шлифова плочи с множество зъби и да довършва чупливи предмети като игли за подкожни инжекции. Оборудването за мокро бластиране обикновено е в стил шкаф и е запазено за малки, деликатни детайли.

Общите приложения/оборудване при сухо бластиране и обработка включват:

Ръчен шкаф, въртяща се кошница, въртяща се маса, автоматични захранващи кабини, барабани, бъчви, осцилационни агрегати и помещения за бластиране

Използвани материали
 • Медиите, използвани в процесите на сухо бластиране, могат да варират от съоръжение до съоръжение и от ден на ден в рамките на съоръжението, в зависимост от специфичните нужди на клиента. Използваната среда с размери от 20 до 6000 меша и начинът на бластиране ще определи размера на събираните частици.
 • Изборът на оборудване за събиране на прах трябва да вземе предвид частиците както от бластирания , така и от бластиращия материал. Обработваните материали могат да съставляват до 95% от събрания замърсител в прахоуловителя, така че съображенията за пожар, експлозия, корозивност или токсичност за обработения материал могат да определят изискванията за конкретно приложение.
Типове бластиране

Типовете на сухо бластиране ще определят условията на натоварване на прахоуловителя. Видовете бластиране включват :

 • Директен натиск: осигурява равномерно покритие за кратко време и предлага по-прецизно управление на системата, което прави машините подходящи за тежки довършителни работи. Този стил за премахване на тежък котлен камък или боя, достига до труднодостъпни вдлъбнатини, странни форми, големи детайли и високоскоростно производство. Следователно този стил създава тежки условия на натоварване със зърнести частици.
 • Индукция (всмукване): използва се за леко до средно производство, ограничено пространство и/или където съществуват умерени бюджетни изисквания. Известно налягане се губи поради изискването за засмукване на носителя; следователно е по-малко ефективен от стила с директен натиск. Обикновено запазен за бластиращи агрегати тип шкаф, този стил не генерира високо натоварване със зърнести частици. Въпреки това, ако едновременно работят няколко машини, натоварването със замърсители може да се увеличи значително.
 • Без въздух или бластиращо колело : използва се при тежки производствени изисквания, където са необходими автоматизирани системи и минимален човешки досег. Частите идват до машината за бластиране чрез механичен конвейр или се зареждат ръчно в нея. Поради количеството използвана среда за бластиране, тези машини могат да създадът тежки условия на натоварване със зърнести частици.
Стратегия на събиране

Дръжте аспираторите възможно най-далеч от действителния процес на бластиране, но поддържайте правилното отстраняване на замърсителя от зоната на бластиране. Има две предимства да държите аспиратора на разстояние :

 • намалете възможността чист или добър бластиращ материал да навлезе в прахоуловителя
 • намалява ефекта от абразията в колектора, тъй като се събира само прах

Вкарайте въздуха в колектора за прах през един от следните типове входове. (Не забравяйте, че пясъкоструйната смес премахва материала или променя повърхността и ще направи същото с прахоуловителя и филтърните елементи.)

 • Устойчив на абразия (A/R) вход
 • Кутия с отпадане
 • Канал, скосен до пълните входни размери
 • Обмислете опции за намаляване на абразията във филтриращата среда в колектора
 • Абразивоустойчива подплата
 • Циклонен предфилтър

Натрупването на прах в колектора играе голяма роля в работата му. Дори когато бластиращия материал не е най-абразивния, големият обем може да се окаже фатален за филтриращите елементи. Отново вземете предвид конфигурацията на входа за да намалите праховите натоварвания в колектора.

Определянето на обемен дебит за процес на бластиране включва преглед на използваното оборудване, материала който се бластира, бластиращата смес и всички специфични изисквания на клиента. Типичните цели са видима яснота, задържане на прах и/или скорости на напречен поток.

 • Заявките за видима яснота често определят честотата на обмена на въздух в системата в даден обем. Тези изисквания обикновено се свързват с времето, необходимо на средата за бластиране за да стане зрително уловима. Препоръките от 60-100 cfm/ft2 от пода/тавана и 100 cfm/ft2 от стената са често срещани. Типичните препоръки за бластиращо помещение са 20 обмени на въздуха в минута.
 • Изискванията към задържане на прах са свързани с процеси в помещението за бластиране или автоматизирани процеси. Обемите на въздуха се определят въз основа на скоростите, необходими през открити зони за да се предотврати излизането на прах от заграждението. Препоръките за помещение от 500 fpm през откритите зони са общи. За въртящи се маси използвайте 200 cfm/ft2 свободно пространство.
 • Изискванията за периферна скорост се свързват с помещенията за бластиране, а размерът на колектора се основава на дадена скорост през дадена площ на напречното сечение. Общите препоръки са 100 cfm/ft2 от стена за напречна тяга през стаята, през детайла, далеч от работниците. Могат да се използват по-ниски контролни скорости в зависимост от токсичността на замърсителя, предмета и взривната среда и размера на помещението за взривяване.
Забележка
 • Важно е да се съобразите с бластиращия материал. Материали, които са експлозивни, запалими, корозивни или токсични, означават, че са необходими предпазни мерки за прахоуловителя.
 • Повечето бластиращи смеси се използват няколко пъти, като само 5% – 8% от носителите се „изразходват“ по време на една бластираща последователност. Обърнете внимание на бластиращия материала, за всяко приложение, като внимавате да не смесвате несъвместими материали в един и същи колектор.
 • Бластиращата среда е абразивна, така че прилагайте функции за намаляване на абразията с всеки колектор.
 • Поради изключително голямото разнообразие от бластиращи смеси, различните типове материали, които се обработват и разликите в типовете на бластиране, не всички приложения са разгледани в този доклад.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Техническа статия

Медийна технология Dura-Life™

Торбите Dura-Life осигуряват подобрено импулсно почистване и по-нисък спад на налягането, което води до удължен живот на филтърната торба, по-малко време на престой, спестяване на енергия и по-голяма ефективност.

Филтърните торби Dura-Life™ издържат по-дълго, помагат за намаляване на оперативните разходи

След замяната на полиестерните филтърни торби с Donaldson Torit Dura-Life, този производител отбеляза постоянен по-нисък спад на налягане и повишена ефективност на събиране на прах.