Враг номер 1 на горивото е целият мокър

Системите Common-Rail с високо налягане (HPCR) са прецизни, но сложни части от двигателя, които изискват възможно най-чистото гориво, за да функционират без повреда. Старата „ясна и прозрачна“ визуална проверка на горивото вече не е достатъчно добра, когато проверявате горивото за чистота, защото дори микроскопични замърсители могат да причинят повреда на двигателя и скъпи ремонти свързани със спиране на работата Ви.

Но HPCR двигателите съществуват достатъчно отдавна, така че OE и операторите са до голяма степен наясно с проблемите, причинени от мръсотия и други твърди частици в горивото, и има общо разбиране за важността на ефективното филтриране както в превозното средство, така и от цистерните за зареждане с гориво.

Твърдите частици не са единствената заплаха, свързана с горивото за тези двигатели. В проучване на сервизни центрове за пътна и извънпътна тежкотоварна техника, проведено от Donaldson Filtration Solutions, стана ясно, че водата може да играе основна роля за надеждността на горивната система HPCR, особено в региони с висока влажност и/или лошо качество на горивото. „Някои от механиците, които анкетирахме, ни казаха, че проблемите, свързани с водата, са най-голямото предизвикателство, с което се сблъскват“, според Дъг Лундстрьом продуктов мениджър в Donaldson. „Проблемите с водата могат да бъдат доста сложни и собствениците на оборудване може да не знаят, че имат проблеми с водата или как да се справят ефективно с проблемите.“

Междусменните интервали не могат да бъдат достигнати

Общото правило е, че при перфектни условия на филтриране, операторът може да очаква да получи един милион и шестстотин хиляди километра с HPCR двигател преди етапа на „основно ревизиране“, който обикновено включва смяна на инжектори. Очаква се (или се надяваме), че инжекторите ще достигнат най-малко 805 000 км, когато повечето двигатели претърпяват ревизия в средата на експлоатационния си живот. Но във влажен климат или навсякъде, където водата в горивото е реалност, потребителите постоянно получават много по-малко от очаквания пробег преди смяната на инжекторите.

„Нашето проучване показа че 565 000 км е по-реалистичен пробег, който много оператори достигат с двигателите си, преди да сменят HPCR компоненти на горивната система, като помпи за високо налягане и инжектори“, казва Лундстрьом. „До голяма степен поради проблеми с горивото, особено сервизните центрове в Южната част на САЩ са свикнали до такава степен да сменят инжекторите след толкова кратък живот, че това просто се приема за нормално.“

Но това не трябва да е така.

Разбирането е първата стъпка

Трудно е да мислите за водата като за по-голяма заплаха от мръсотията и други твърди частици, но това, което не можете да видите, може да Ви нарани. Водата е просто невероятно разрушителен замърсител, който може да проникне в горивото, поради което OE производителите обикновено уточняват, че е необходимо колкото е възможно по-малко количество свободна вода да достигне до HPCR системата. Водата може да причини щети по много начини. Ако влезе в контакт с компоненти от желязо и стомана, частиците ръжда могат да навлязат в горивния поток и да разядат или да наранят системата. Водните капки могат да причинят абразивно износване поради присъщата липса на смазване на водата в сравнение със самото гориво. Водата може да разтвори определени замърсители в горивото, създавайки вредни отлагания в горивния поток. Питинг и разцепване могат да възникнат, когато водата е изложена на топлина и налягане в тесни пространства. А в по-студен климат водата в горивото може да се превърне в лед, който след това се превръща в твърдите частици, за които всички знаем, че могат да повредят двигателя или неговите инжектори.

„Нашето проучване показа че 565 000 км е по-реалистичен пробег, който много оператори достигат с двигателите си, преди да сменят HPCR компоненти на горивната система, като помпи за високо налягане и инжектори“, казва Лундстрьом. „До голяма степен поради проблеми с горивото, особено сервизните центрове в Южната част на САЩ са свикнали до такава степен да сменят инжекторите след толкова кратък живот, че това просто се приема за нормално.“

Но това не трябва да е така.

Износване на инжектора поради вода в горивото.

И това са само преките усложнения, които водата може да въведе в горивната система. Ако не се ограничи, водата ще взаимодейства с определени химикали в горивото и да създаде „меко вещество“, което може бързо да запуши горивните филтри или дори да причини отлагания, които могат да действат като твърди частици. Наличието на свободна вода в цистерна за зареждане или резервоар на машина може да причини микробен растеж, който бързо запушва филтрите и киселина, която корозира металните компоненти.

Както и да го погледнете, водата в горивото е лоша новина за двигателя. И така, какво може да се направи по въпроса?

Технологиите се развиват и тестването трябва да се развива заедно с тях

Въпреки че филтрите „бариерен тип“ остават преобладаващи, тази технология може да не предложи необходимата защита срещу вода при всички работни условия. Тъй като индустрията премина към дизел с ултра ниско съдържание на сяра (ULSD) и повече биодизел, премахването на водата от горивото има нови предизвикателства. Първо, много от новите добавки и биодизели могат да променят химичния състав на горивото, което прави много по-трудно отстраняването на водата от горивото. Тези нови химикали (включително повърхностноактивни вещества и меки замърсители, които не са съществували преди) могат да покрият влакната на филтърната среда и да намалят способността и да отблъскват водата.

За да се бори с тези нарастващи трудности с водата, пътната и извънпътната техника започват да преминават към многостепенни коалесциращи филтри, които могат да бъдат по-ефективни при отстраняване на вода през целия живот на филтъра. Многостепенните коалесциращи горивни филтри всъщност позволяват на капките вода да се натрупват и да нарастват по размер, преди да бъдат отблъснати от хидрофобен екран в зона за събиране на вода. Въпреки че е доказано, че са по-ефективни при отстраняването на вода, някои производители на оригинално оборудване се колебаят да възприемат новата технология, особено за извънпътната техника. Това отчасти е така, защото методите за тестване и изследване се различават и това води до неразбиране на проблема.

„Настоящите стандарти за изпитване на ISO за отстраняване на вода наистина съществуват за да сравняват един нов филтър с друг“, казва Лундстрьом. „Те не са ефективни при предсказване на това как филтърът ще работи в приложения от реалния живот. Един филтър е нов само веднъж и ефективността на филтъра се променя през целия му живот.

За да се усложнят допълнително нещата, повечето тестове се извършват в лабораторни условия, за разлика от полеви условия. „Лабораторните тестове дават точна, но понякога не и пълна картина“, казва Лундстрьом. „На терена предизвикателствата са почти безкрайни. Полевите тестове помагат да се добави разбиране за всички замърсители, с които се сблъскваме, и само чрез разбирането на тези замърсители можем да разработим технология за справяне с тях. Компаниите за филтриране, които провеждат тестове на филтриращите си продукти в реални условия, имат предимство когато става въпрос за защита на днешните усъвършенствани двигатели, както на пътя така и извън него.

Защитете зареждането си, предпазете Вашето оборудване

Най-лесният начин да защитите Вашия HPCR двигател е да предотвратите попадането на вода в горивото Ви. „Когато се стигне до това, много по-лесно е водата да не влиза в горивото, отколкото да се отстрани по-късно“, казва Лундстрьом. „Има много начини, по които водата може да попадне във Вашите цистерни за гориво и резервоари, така че Ви препоръчваме да контролирате това, което можете да контролирате.“

Въпреки че филтрирането на машината със сигурно отстраняване на водата е задължително за повечето HCPR двигатели, това също не е мястото, от което да започнете. Например, ако използвате някакъв вид съхранение на гориво в наливно състояние, жизненоважно е да защитите това наливно гоиво. Водата може да навлезе във Вашата цистерна по три основни начина: когато горивото се доставя от Вашия доставчик на гориво, от атмосферата и чрез кондензация. Ето защо ефективната наливна филтрация е от ключово значение. Дори най-малката цистерна за гориво трябва да има филтриране на входа на резервоара за да се предотврати смесването на предварително замърсено гориво със съществуващото количество. Трябва да има филтриране на Вашата помпа за да се отстрани всяка свободна вода, която е попаднала в дооставката. И трябва да има система за филтриране на всички вентилационни отвори или брийдъри на Вашата цистерна за да се предотврати навлизането на вода (и мръсотия) от атмосферата.

И дори този троен слой на защита при съхранение на гориво в налично състояние, съчетан с ефективна филтрация на машината, не е достатъчен. Цистерните трябва да се проверяват и почистват редовно. Без пукнатини, разхлабени фитинги или скъсани уплътнения. Всички точки за прехвърляне трябва да се проверяват редовно и горивото в цистерната трябва да се тества последователно.

В крайна сметка си заслужава

Предпазването от навлизане на вода във Вашето гориво, а от там и във Вашата HPCR система, не е лесно или просто. Но си заслужава, особено ако имате предвид тези милион и шестстотин хиляди километра.

Може да Ви хареса …

Технология за горивни медии

Постоянно развиващите се предизвикателства при филтриране на гориво изискват водещи в индустрията филтриращи среди.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?