Заваряване, плазмено и лазерно рязане

Решения за събиране на дим и прах за заваряване, плазмено и лазерно рязане

Преглед

Ограничаването на експозицията на работниците на заваръчни, плазмени и лазерни изпарения е важно. Има много налични решения и е важно да намерите най-доброто решение за Вашата работна среда.

Защо изпаренията са опасни?
Дим от заваряване :

Заваряването генерира газове и дим, съдържащи различни видове оксидни частици. В допълнение към оксидни частици, много процеси също произвеждат газове като въглероден диоксид и озон. Тези газове могат да бъдат опасни, ако вентилацията е недостатъчна. Заваръчният дим също съдържа допълнителни малки частици. Размерът на частиците може да повлияе на токсичността на изпаренията. По-малките частици представляват по-голяма опасност.

Фактори, които трябва да се имат предвид при извличане на дим
Дим от заваряване :

Има множество видове колектори за заваръчен дим, известни също като аспиратори за заваръчен дим, които могат да бъдат подходящи за Вашия процес. Има много вариации в приложенията за заваряване, които трябва да се имат предвид. Въздушният поток, натоварването и свойствата на дима са някои фактори, които трябва да се вземат под внимание. Допълнителните фактори включват:

  • Номинална продължителност на генерирането на дим, честота на операциите и работни практики (по-специално разстояние на струята от зоната на засмукване) оказват влияние върху ефективността на вентилацията.
  • Скоростта на генериране на дим и газове варира в зависимост от състава на основния метал, флюсовете и филърите, както и в зависимост от скоростта и дълбочината на заваряване или рязане.
Препоръки за вентилация

Има много видове дизайни на аспиратори за плазмено, лазерно рязане и вентилация за заваряване. Два примера са:

  1. Затварящи всмукатели или събиране при източника са най-ефективни при контролирането на замърсителите. Те обаче могат да ограничат достъпа и да наложат преразглеждане на обработката на материалите и продуктите. Друг вариант е засмукващи фунии. Те са по-малко ефективни от затварящите всмукатели, но могат да бъдат достатъчни, ако се използват правилно.
  2. Общата вентилация филтрира въздуха в цялото помещение за да намали концентрацията на дим във въздуха. Обмислете този метод само ако улавянето на източника не е възможно и/или практично. Тъй като общата вентилация не премахва дима при източника, тя не ограничава експозицията на вдишване в работната зона.

Donaldson Torit предлага филтриращи елементи за прах и дим за да Ви помогне да проектирате правилната вентилационна система за Вашия цех. За допълнителна информация вижте раздела Филтри по-долу.

Филтри

Филтърни патрони

Филтърни елементи

Изберете по-чист въздух с усъвършенствана високотехнологична филтърна среда за патронни прахоуловители Donaldson Torit®, която преодолява предизвикателствата на повечето видове промишлен прах.

PowerCore®

Филтърни пакети PowerCore®

Високата ефективност на филтрация на филтърните пакети PowerCore® намалява емисиите и пести енергия, намалявайки общите Ви разходи за притежание.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Случаи от практиката

Заето пространство. Външен вид. Производителност.

Новата серия Torit PowerCore TG изисква места за поставяне, които са с до 65 процента по-малки от повечето традиционни колектори с филтърни патрони.