Запушване на горивен филтър

Предупредителни знаци за проблеми с качеството на дизеловото гориво

Имате ли оборудване, което спира неочаквано поради запушени горивни филтри на двигателя? Запушват ли се филтрите на Вашия двигател или резервоар? Имате ли непредводени престои или отказ на инжектори? Това са признаци, че може би имате проблеми с качеството на Вашето дизелово гориво.

Вашето гориво тествано ли е с помощта на визуален ISO пластир или тест за филтриране? Donaldson може да Ви помогне да направите това. Нашият подход е да почистваме, защитаваме и финишираме горивото, преди да бъде изпомпано във Вашето транспортно средство или оборудване.

Какво се промени в горивната филтрация и защо ?

Днешните горивни филтри имат по-висока ефективност на филтриране (по-дълбока филтрация) от горивните филтри, намиращи се на по-старите дизелови двигатели.

Сега филтрите трябва да защитават чувствителните компоненти на Common Rail горивната система с високо налягане (HPCR). По-старите дизелови инжекционни системи биха могли да понесат повече мръсотия в горивото в сравнение с днешните двигатели. Днешните HPCR системи изискват горивните филтри да правят много повече : те трябва да отстраняват частици с диаметър от 2 микрона и по-големи.

Очаква се горивните филтри на двигателя да премахнат 125 пъти повече замърсявания от по-старите горивни филтри, като същевременно отговарят на очакванията за междусменен интервал. В допълнение към промените по инжекторите, самото дизелово гориво е модифицирано с отстраняване на сярата и добавяне на биодезел. Важно е да се отбележи, че горивото, отговарящо на всички настоящи стандарти D975 за дизелово гориво и D6751 за биодизелово гориво в наливно състояние към момента на доставка, все още може да причини проблеми с работоспособността в определени ситуации.

Проблемите със запушването на горивния филтър на оборудването обикновено се появяват в най-новото, най-използваното, оборудване. Проблемите с горивния филтър за наливно гориво от цистерна и горивния филтър на двигателя се увеличават при студени условия, при сезонни промени на горивната смес, при смяна на източника на гориво и в лошо поддържана инфраструктура за съхранение на гориво.

Характеристики

Бързото запушване на филтри рядко, ако изобщо се случи, е причинено от висока концентрация на типични замърсители. Изключение възниква, ако използвате лошо поддържани и мръсни мобилни системи за зареждане с гориво, които могат да прехвърлят огромен замърсяващ товар на моменти. Бързото запушване на филтъра почти винаги се дължи на масивно увеличение на частиците с размер под 4 микрона, свързано с проблеми с химичния състав на горивото или условията на околната среда.

Желиране и образуване на восък

Образуването на гел и восък са единствените твърди отложения, които могат да се създадът в горивото. Желирането на горивото се причинява, когато горивото се охлади до степен, че по-дълги въглеводороди от 100 до 300 микрона започват да създават твърди восъчни образувания, които задръстват горивните филтри по-бързо от обикновено. Дизеловото гориво за работа в студено време се характеризира с точката на замъгляване, при която твърдите частици от восък стават видими и горивото изглежда мътно. При температура малко над тази точка, восъците започват да се образуват, но все още не помътняват горивото. Горивото, което се желира дори преди видимо да помътнее, може да запуши високоефективни горивни филтри за наливни течности от цистерна или горивните филтри на двигателя. Това може да направи зареждането с гориво и стартирането / запалването на оборудване трудно или невъзможно.

Donaldson препоръчва на купувачите на гориво да купуват смес от зимен дизел и летен дизел за да задоволят температурните нужди на техния регион и да увеличат скоростта на смесване при падане на температурите. Използвайте 7-микронни антистатични зимни филтри за да помогнете за смекчаване на проблема, ако е необходимо, и имайте предвид, че някои проблеми с химичния състав на горивото могат да си проправят път и извън цистерните за съхранението му.

Може да Ви хареса …

Филтри за наливни флуиди

Ние предлагаме системи за филтриране на дизелово гориво и масло, предназначени да увеличат производителността и дълготрайността на оборудването чрез премахване на вредните замърсители.

Подобрител на течливост при студено

Подобрителят на течливост при ниски температури може да задръсти филтрите при студени условия, тъй като създава твърди частици, докато функционира и първоначално трябва да се смеси правилно в топло гориво. Ако това не се случи, може да остане неразтворен в горивото и да се натрупа в горивните филтри. Горивото може да достигне най-ниската си температура както при складиране така и в резервоара на Вашето оборудване, в зависимост от приложението. Подходът на Donaldson към тази ситуация включва правилно използване на гооривни добавки за студено, методи за съхранение и смесване. Също така препоръчваме да преминете към смес от зимно и лятно дизелово гориво за да постигнете правилната точка на помътняване за Вашето местоположение. Ако филтрите за наливна филтрация продължават да се запушват, използвайте 7-микронни филтри през зимата.

Амино-карбоксилати

Амин карбоксилатите са твърди вещества, образувани от органична аминна горивна добавка (химична добавка на основата на азот), вода и стандартна добавка за инхибитор на корозия. Добавките към горивата често са сезонни и се срещат в смеси за зимни горива с някои първокласни подобрители на течливост при студено. Подходът на Donaldson за тази ситуация включва ограничаване, спиране на добавянето или промяна на източника на подобрител на течливост при студено и преминаване към смес от зимно и лятно дизелово гориво за да избегнете химичната реакция на амините, създаваща твърди вещества.

Метални карбоксилати

Металните карбоксилати са твърди вещества, които обикновено се срещат в горивото. Те могат да причинят преждевременно запушване на филтъра и отлагания по инжекторите. Те също така могат бързо да запушат високоефективните горивни филтри на двигателя. Металните карбоксилати могат да бъдат открити в горивото, което е доста нагоре по веригата на дистрибуция, преди да достигне до клиента. Металните карбоксилати изглеждат като масивно увеличение на много фини частици, по-малки от 4 микрона. Те се образуват от соли (обикновено изсушаващи агенти), вода с ниско pH и добавка инхибитор на корозията. Подходът на Donaldson за тази ситуация е да се използва високоефективно филтриране на горивото на входа на Вашата цистерна за наливно съхранение и да продължите наблюдението. Често това е периодичен проблем.

Глицерин/Биодизел производни продукти

Глицеринът, страничен продукт на биодизела, може да образува твърди вещества и да запуши филтрите Ви, когато съдържанието на вода в горивото се увеличи и/или горивото се охлади. Подходът на Donaldson за тази ситуация включва понижаване на съдържанието на биодизел през зимата, почистване на резервоара за гориво за отстраняване на отделената вода, добавяне на повърхностноактивна добавка за увеличаване на разтворимостта на глицерина в горивото и използване на 7-микронни филтри през зимата. Ако елиминирането на биодизела във Вашия район не е възможно поради държавни разпоредби, тогава монтирайте усушител за въздух в цистерната си след почистване на резервоара за да поддържате горивото достатъчно сухо и така да предотвратите отделянето на глицерина от горивната смес.

Горивен филтър повреден с глицерин

Друго

Добавките за намаляване на съпротивление в тръбопроводите могат да създадат твърди частици, които бързо запушват горивните филтри. Тези добавки са материали, поставени в горивото преди транспортирането по тръбопровод за да се увеличи пропускателната способност на потока в тръбопровода и да се намалят разходите за енергия. Химикалът е проектиран да се накъсва и разтваря в горивото, докато преминава през помпи. Понякога добавките за намаляване на съпротивление не се разтварят и вместо това запушват филтрите много бързо. Добавката се използва предимно за лятно транспортиране на горивото, но може да образува твърди частици при съхранение, ако горивото е студено през зимата, което води до запушване на филтъра. Подходът на Donaldson към този проблем е да продължи високоефективното филтриране на резервоара за насипно състояние, за да предотврати неговото придвижване в оборудването и да работи с доставчика на гориво, за да коригира ситуацията. Това обикновено е широко разпространен проблем, който засяга много клиенти, ако възникне.

Високите нива на стандартни твърди прахови частици показват пренос и съхранение на горивото в прашна среда, причинени от лошо поддържана инфраструктура. Donaldson препоръчва почистване на цистерната за съхранение, инсталиране на вентилация на цистерната и филтриране на горивото със система за наливна филтрирация при доставка и зареждане или прехвърляне на гориво в работното оборудване.

Високите нива на вода са друг признак за лоша поддръжка на инфраструктурата. Donaldson препоръчва почистване на цистерната, добавяне на отдушници и евентуално водопоглъщащи филтри от страната на подаването и/или входа на цистерната за гориво.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?