Иновация за всяка промишленост

Биотехнологии

Биотехнологичната индустрия разчита на Donaldson корпуси и филтри за пречистване на въздух, технически газове, течности и пара в стерилни производствени процеси.

Енергия

Енергийните компании и доставчиците се доверяват на нашите филтри, за да защитят, намалят поддръжката и минимизират престоя на оборудването за маслeна, газова турбина или вятърна енергия.

Горско стопанство

Горската промишленост разчита на Donaldson филтрация за двигатели, хидравлика и филтриране на прах/влакна, за да поддържа безпроблемната работа на оборудването си.

Енергетика

Производство на електроенергия разчита на нашите самопочистващи се системи за филтрация на въздух за защита на лопатките и увеличаване на мощността от газови турбини, генератори и компресори.

ЖП транспорт

Железопътните оператори знаят, че филтрите на Donaldson за хидравлични, компресорни и смазочни системи задържат графиците им за поддръжка в правилната писта.

Задвижвания

Водещите производители на пътна и извънпътна техника посочват за употреба филтрите на Donaldson за двигатели и оборудването, което задвижват.

Земеделие

За селскостопанските механизатори Donaldson е първият избор за всички филтри по двигателя, трансмисионни и хидравлични филтри, филтриране на сгъстен въздух или газ и контрол на праха.

Корабоплаване

Морската индустрия разчита на Donaldson филтри за защита на двигатели, трансмисии, генератори и компресори, плюс хидравлични филтри и принадлежности за лодки и оборудване за стифадори.

Медицина

Производителите на медицински изделия препоръчват филтрите Donaldson за критично оборудване като IV/инсулинови помпи, монитори за пациенти, диализни машини, AED и слухови апарати.

Минна индустрия

За наземни и подземни минни операции, обработка и транспортиране, пълната линия от филтри Donaldson помага за максималното удължаване на непрекъсваемостта на работа.

Опаковане

Производителите на опаковки разчитат на филтрите Donaldson за пречистване на въздух, пара и газове за широк спектър от критично оборудване.

Подемен транспорт

Подемната техника в цял свят разчита на въздушни, горивни, маслени и хидравлични филтри Donaldson за да поддържат максимална производителност за тежконатоварените телескопични товарачи, повдигачи и вишки.

Преработка

Голям брой индустрии - химическа, биологична, фармацевтична, електроника, храни и напитки, опаковки и други - разчитат на нашите филтри за пречистване на въздух, газове, течности и пара.

Производство

Производителите по целия свят използват филтри Donaldson за прах, дим, мъгла, хидравлика, въздушно-маслено сепариране, сгъстен въздух и газ, процесинг и различни други филтрационни приложения.

Строителство

В екстремни работни и климатични условия, нашата гама двигателни, хидравлични, компресорни филтри и филтри за наливни масла и горива осигурява първокласна защита.

Транспорт

Производителите на оригинално оборудване OEM посочват филтрите на Donaldson като свой първи избор, докато операторите на автопаркове избират нашите филтри, за да си гарантират оптимална работа в дългосрочен план.

Фармацевтика

Производителите на фармацевтични продукти разчитат на филтрите Donaldson, за да защитят служителите си, да гарантират стерилни процеси и да възстановят ценни материали.

Храни и напитки

Преработвателите на храни и напитки разчитат на филтрите Donaldson, за да гарантират постоянното качество на продуктите си от източника до рафта в магазина.