Как можете да сведете до минимум замърсяването в хидравличната система?

Грижата и вниманието трябва да бъдат ключови думи, когато става въпрос за хидравлично оборудване. Внимавайте за ефектите от замърсяване във Вашите хидравлични системи. Не пренебрегвайте най-честите причини за замърсяване на хидравличната система. Направете каквото можете за да почистите всякакво замърсяване, което преминава през защитите. Пренебрегването на проблема може да доведе до катастрофална повреда на системата.

Защо хидравличните системи се повреждат ?

Често срещаните причини за неизправност на мобилната хидравлична система са свързани със замърсяване и проблеми с клапаните (залепване или мръсотия, която им пречи да се отварят и затварят гладко). Всяко обучение за поддръжка на хидравлична система трябва да обхваща диагностиката и справянето с тези проблеми. Замърсяването на хидравличната система с неразтворими частици може да причини натрупване на суспензия. Тези частици могат да се генерират в системата по време на работа (например от износване на метални ръбове или гъвкави уплътнения) или могат да проникнат от околната среда през отвори или течове. Твърдите частици във високоскоростните потоци на хидравличното масло могат да се отлагат в кътчета и пролуки в цялата система, причинявайки запушвания и/или пречейки на плавната работа на клапаните.

Защо това изглежда като нов проблем ?

Преди години беше обичайна практика да се източва хидравличното масло в някакъв стар съд, когато например се ремонтира маркуч. След като работата бъде свършена, маслото се излива обратно в резервоара. Това не създаваше големи проблеми, тъй като машините бяха сравнително примитивни, със стандартни зъбни колела и лостове. Да, системата в крайна сметка щеше да пострада от постепенното натрупване на прах и мръсотия в течността, но тя не беше толкова чувствителна, колкото днешното прецизно оборудване. Разбирането за поддръжка на хидравличната система от онова време беше толерантно към грешки и значително по-евтино за изпълнение.

В наши дни замърсяването на хидравличната система е много по-сериозен проблем. Частите и допустимите отклонения са малки. Системите работят с по-голяма точност, което означава, че са по-чувствителни към отклонения. Например, електронно управляваните клапани за налягане в пилотните вериги произвеждат хидравлични сили, настроени за преместване на пропорционален насочен кран на вентила до необходимия отвор на потока. Тези клапани могат да се движат по-малко от милиметър за да произведат точните необходими сили. Обикновено използвани като първи слой за контрол в масивни хидравлични системи или за управление на хода, пилотните клапани могат да бъдат деактивирани от една частица с правилните размери. Заседнал пилотен клапан може да направи машината неработеща. В най-лошия сценарий функциите за безопасност, които зависят от функциониращи клапани, могат да се повредят, ако хидравличното масло е замърсено. Филтрирането на различни видове хидравлични замърсявания като прах, ръжда, износен метал и гума е от съществено значение за гарантиране на надеждното функциониране на сложната система.

Как се замърсява хидравличната система ?

Някои замърсявания на хидравличната система се генерират от самата система, а други влизат през пропуски в защитата на системата. Например, водата може да се абсорбира от въздуха, ако системата е оставена отворена, или може да проникне през спукани клапани или други структурно слаби места. Това може да доведе до образуване на ръжда или частици железен оксид, които са особено силни замърсители.

Често срещаните възможности за възникване на замърсяване в хидравличната система включват:

  • Когато се долива или сменя масло
  • По време на работа на системата, от износване на компоненти
  • Чрез бързи връзки на линиите
  • Чрез отдушници
  • Чрез течове около износени или повредени уплътнения и гарнитури
  • Когато системата е отворена към атмосферата по време на ремонт и поддръжка
Замърсено хидравлично масло

Дори свежото хидравлично масло може да доведе до хидравлично замърсяване със себе си. Това замърсяване може да дойде от производствените процеси на самото масло или от опаковките, в които е било съхранявано. Дори небрежното пълнене на контейнери може да означава, че чистият продукт, който отива в чист съд, ще се окаже замърсен! Процеса на пълнене трябва да включва правилните процедури за филтриране и почистване за да се избегне замърсяване на хидравличната система.

Извън завода, маслото може да бъде замърсено от излагане на атмосферата или други външни източници на замърсяване по време на транспортиране и съхранение. Особено голям проблем е, ако опаковката с масло се отваря и затваря многократно или ако се разлива в различни съдове.

При наливане на масло във Вашата система, е най-добре да оставите в миналото методът с използване на отворен съд и фуния. Използвайте филтърно-трансферна помпа за да изтегляте свежо масло и да го изпомпвате директно в резервоара на Вашата система, което намалява възможностите повечето видове хидравлични замърсявания да навлязат в хидравликата Ви. Филтърната количка на Donaldson може да предложи удобен преносим режим на офлайн филтриране чрез филтрираща верига в затворен контур, промиване и пренос на течности.

Отдушниците/капачките за пълнене с пореста мрежа ще предпазят само от най-големите замърсители. Опитът за бързо напълване на системата чрез наливане на масло през вентилационния отвор е основна възможност за въвеждане на замърсители в хидравличната система.

Ако използвате бързи връзки на Вашите линии за свързване на допълнителен инвентар или за осигуряване на точки за тестване или пълнене, почистете ги стриктно, преди да направите връзка. Всички замърсители по повърхността на бързата връзка вероятно ще бъдат вкарани в системата.

Замърсяване на хидравличната система с метал

Металът и ръждата са сред най-често срещаните видове замърсители в хидравликата.

Металните стружки са страничен продукт на много от процесите, използвани при производството на метални хидравлични резервоари, включително пробиване и нарязване на резби. 

Малки частици метал също могат да се отчупят поради триене между движещи се части по време на работа на машината – това е особен проблем, когато хидравличното масло, което използвате, е твърде рядко. Шлифоването на зъбни колела срещу входната страна на корпуса на зъбна помпа може да създаде метални стърготини, а буталата на цилиндрите с дълъг ход в повдигачите могат да откъснат метални стърготини и частици от вътрешната повърхност на цилиндъра.

Друга възможност за замърсяване на хидравличната система с метални частици е, когато маркуч, който включва телена армировка, се нарязва на дължина. Използвайте почистващ снаряд, задвижван от сгъстен въздух за да се уверите, че краищата са чисти, преди да го кримпвате.

Кавитация възниква, когато се прилага свръхналягане върху малки джобове пара върху метални повърхности във Вашата хидравлична система. Тези парни джобове могат да се образуват, ако например входящият поток към помпата е ограничен. Когато джобовете се спукат под натиск, генерираните ударни вълни разяждат повърхностите, върху които са се образували, отчупвайки метални фрагменти.

Въпреки че по-меките метали са по-податливи на увреждане от кавитация – помислете за алуминия или бронза – това не е необичаен проблем и за здрави метали като стомана.

Кавитацията е проблем и страничен ефект, който Ви оставя с метални частици, разпръснати из цялата Ви система, причинявайки замърсяване. Тези подвижни метални частици могат да усложнят проблемите с ерозията в системата, тъй като преминават през крановете на клапаните и ръбовете на портовете с висока скорост.

Изследванията показват, че твърдите частици в хидравличното масло могат дори да допринесат за образуването на допълнителни кавитационни мехурчета, създавайки порочен кръг от замърсяване на хидравличната система. Така че можете да видите колко критично е да се контролира нивото на замърсители от частици. Използвайте висококачествено хидравлично масло и внимавайте да избегнете въвеждането на външни замърсители с маслото; използвайте висококачествена филтрация, като тази, предоставена от Donaldson, за защита на машините по време на работа; и извършване на промивки на системата, когато това е оправдано за премахване на утайки.

Замърсяване на хидравличната система от влакна и други фактори на околната среда

Най-често срещаният вид хидравлично замърсяване след метала е замърсяването с влакна, следвано от различни други фактори на околната среда.

Има много източници на замърсяване с влакна в хидравличната течност. Хартиените кърпи или парцали, използвани за почистване на компоненти по време на монтаж или поддръжка, могат да отделят малки влакна. Дървесен прах и дървени стърготини от мръсна работна среда могат да намерят път вътре, когато системата е отворена за проверки, ремонти и допълване на течности. Маркучите, уплътненията и О-пръстените отделят еластомерни частици, докато се разлагат. Въпреки че тези видове хидравлично замърсяване са по-щадящи, те все още могат да причинят вредни запушвания. По-твърдите замърсители включват частици силициев диоксид: те идват от горния почвен слой, пясък, прах и скални минерали в бетонни подове и пътища. По-специално мобилното оборудване е изложено на тези твърди частици с остри ръбове, които могат да причинят катастрофални повреди, ако попаднат във вентили.

Защитете системата си

Никога няма да елиминирате всички видове замърсяване от Вашата хидравлична система. Независимо дали замърсяването е вградено, произведено или въведено, то е факт. Въпреки това, ако системата не е защитена правилно или ако е внедрена в замърсена среда, Вие ненужно предизвиквате допълнителни проблеми. Използването на филтри и обучението как да почиствате замърсената хидравлична система няма да компенсира неефективната поддръжка. Винаги е по-рентабилно да предотвратите възникването на проблем, отколкото да го почистите/поправите след това.

Създаването на пълна картина на контрола на замърсяването означава да държите под око както изключенията така и ежедневната експлоатация. Ако Вашата система прегрява периодично по време на работа, това може да допринася за образуване на утайка в течността или прекомерна абразия и износване на метални части, тъй като хидравличното масло става по-рядко при висока температура.

Работата в екип е ключова

Всички заинтересовани. от Вашата хидравлична система, страни от собствениците на оборудването, надзорните органи, операторите и техниците по поддръжката, трябва да бъдат информирани и внимателни, когато става въпрос за поддръжка на хидравличната система. Всеки, който влиза редовно в контакт с Вашите системи, трябва да знае сигналните знаци и да бъде нащрек за различни видове хидравлично замърсяване. Ако операторите на Вашата машина са отговорни за извършването на смени на филтри или за подмяна на износени маркучи, уверете се, че тяхното обучение се простира отвъд механиката на задачата за да обхване и стратегиите за контрол на замърсяването на хидравличната система. Разбирането на последствията от замърсяване на хидравличното масло допринася за по-добра бдителност и в крайна сметка до по-висока надеждност на системата.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?