Леене

Прахоуловителите Donaldson осигуряват усъвършенствана филтърна технология за контрол на замърсяванията

Преглед

Леярните са една от първите индустрии, които започнаха да изплзват локална всмукателна вентилация за контрол на замърсителите на работното място и осигуряване на защита на околната среда. Леярните продължават да са водещи в тази област и днес, а прахоуловителите Donaldson Torit® осигуряват усъвършенстваната филтърна технология, необходима за това. Прахоуловителите Donaldson Torit са монтирани в стотици леярни по целия свят, пещи от всякакъв вид, производство на матрици и калъпи, изливане, леене и довършителни операции.

Филтри

Филтърни патрони

Филтърни елементи

Изберете по-чист въздух с усъвършенствана високотехнологична филтърна среда за патронни прахоуловители Donaldson Torit®, която преодолява предизвикателствата на повечето видове промишлен прах.

Филтърни торби

Филтърни торби

Ние непрекъснато вдигаме летвата в технологията на ръкавния филтър, като предоставяме най-широката гама от прахоуловителни филтърни торби за всеки ръкавен прахоуловител.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Приложение

Думата „леярни“ обхваща широка група от големи съоръжения разположени в различни типове сгради, от такива в които се топи желязо за да се отлеят блокове с противотежести на кранове тежащи стотици тонове, до едно помещение където благородните метали се топят и изливат в сложни форми за бижута. Като цяло повечето производства имат следните общи процеси:

  • Боравене с пясък
  • Топене на метал
  • Изливане в калъп
  • Почистване на отливки
Боравене с пясък

Това включва съхранение и обработка на нов пясък, оборудване за отделяне на отливките от формите, обработка и възстановяване на използвания пясък за бъдеща повторна употреба; т.е. разклащане или избиване, механично и пневматично транспортиране, кофи елеватори, миксери и пясъчни охладители.

Топене на метал

Има редица пещи, широко използвани в леярните за черни и цветни метали. Те включват индукционни, електродъгови, реверберационни, ротационни, куполни, тигелни и отворени пещи. От съществено значение е обемите на отработените газове да са достатъчни за контролиране на генерирания дим. Обилното образуване на дим по време на зареждането, началния етап на топене и всякакво рафиниране може да увеличи необходимия обем въздух и следователно размера на колектора. Замърсеният отпадък с масла или боя допринася за генерирането на дим по време на зареждането и първоначалното топене и може да изисква добавянето на помощни средства за филтриране за да се удължи живота на филтъра. Изпаренията включват метални оксиди, но димът произлизащ от замърсители като масло и боя, неизгорели въглеводороди и продукти от горене, включително влага и флюси, използвани по време на процеса на рафиниране, произвеждат хигроскопични соли, които могат да компрометират живота на всяка филтърна среда.

Изливане

Когато разтопеният метал е изложен на кислорода във въздуха по време на изливането се получава тежка концентрация на метални оксиди. Топлината, освободена по време на изливане, повишава рязко температурата, което прави близкото улавяне на дима предизвикателство, така че внимателното управление на обема на въздуха е от решаващо значение.

Почистване на отливки

След като металната отливка се освободи от формата, е необходимо да се отстрани излишният пясък. В помещението за бластиране отливките се подлагат на абразивно бластиране или се прекарват през вибрационен барабан, където действието на пясъка или сачмите, попадащи върху отливката, разхлабва полепналия пясък и почиства повърхността на отливката. Почистената отливка може да бъде подложена на по-нататъшна обработка като шлайфане, струговане или друга машинна обработка.

Колектори като Donaldson Torit RF, модулни колектори като Baghouse и Dalamatic® са традиционния избор за колектори в леярски приложения с множество инсталации по целия свят, но с нарастващи ограничения върху емисиите и непрекъснати подобрения в технологията на патронните филтри, все повече Donaldson колекторите (DFE и DFO) са намерили приложение като колектори за дим от пещи, колектори за изливане и за почистване на отливки.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?