МЕТАЛООБРАБОТКА

Решения за абразивно бластиране, телени колела, шлифовъчни ленти, шлифовъчни колела и абразивни стружки в барабанни мелници

Преглед

Механичното почистване може да включва абразивно бластиране, телени четки, шкурка/шлифовъчни ленти, шлифовъчни дискове или абразивни стружки в барабанни мелници.

За улавяне и задържане на големите тежки частици, генерирани при почистването, необходимата скорост на улавяне често е много висока с колекторни всмикатели разположени така, че да насочват материалите към капака. Веднъж уловени, общата практика препоръчва минимална скорост на транспортиране по въздуховода от 1066 m/min / 3500 fpm (но често са необходими 1219 m/min / 4000 fpm до 1524 m/min / 5000 fpm). Като цяло е всмукателната фуния да обхваща възможно най-голяма част от операцията. В ситуации, когато има опасения за токсичност на отстраненият материал, може да е необходима пълната му изолация или може да се наложи работниците да носят респиратори в допълнение към използването на локална всмукателна вентилация.​​​​​​​​​​

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Подотрасли

Абразивно бластиране

Абразивно бластиране или бластирането с всичките му вариации, може да осигури достатъчно мощност за отстраняване на тежки повърхностни материали или може да бъде достатъчно нежно за да се отпечата на хартия без да я пробие. Обикновено бластирането осигурява една от трите основни операции – като повърхностно финиширане, подготовка на повърхността или процес на модифициране на повърхността.

Леярство
Леярните продължават да са водещи в металообработката и днес, а прахоуловителите Donaldson Torit® осигуряват усъвършенстваната филтърна технология, необходима за това. Прахоуловители Donaldson Torit® има поставени в стотици леярни по целия свят, поемащи емисиите на пещи от всякакъв вид, производство с отливки и калъпи, изливане, леене и довършителни операции.
Металообработка

Механичното почистване на повърхности за металообработка включва процеси на шлайфане, гланциране и полиране, които почистват метални повърхности в подготовка за боядисване, заваряване или други операции. Металните повърхности, нуждаещи се от почистване, могат да бъдат покрити с боя, ръжда или окисление; покрити с други метали; или покрити с формовъчен пясък, органични или биологични материали. Оборудването и филтрите за събиране на прах Donaldson Torit са идеални за събиране на прах и изпарения, произведени от тези видове металообработващи процеси.

Термично пръскане

Термичното пръскане или метализацията е група от процеси на нанасяне на покритие, при които се отлагат фино разделени метални или неметални материали в разтопено или полуразтопено състояние върху повърхност/субстрат за да се образува покритие. Материалът за покритие може да бъде под формата на прах, керамичен прът, жици или дори разтопени материали. Процесът има потенциала да генерира много малки частици, често наричани „дим“.

Заваряване, плазмено и лазерно рязане

Заваряването генерира газове и дим, съдържащи различни видове оксидни частици. В допълнение към оксидни частици, много процеси също произвеждат газове като въглероден диоксид и озон. Тези газове могат да бъдат опасни, ако вентилацията е недостатъчна. Има множество видове колектори за заваръчен дим, известни също като аспиратори за заваръчен дим, които могат да бъдат подходящи за Вашата дейност, както и вариации в заваръчните приложения, които трябва да имате предвид.

Мокра обработка

Охлаждащите мъгли, включително водоразтворими или маслени, когато се използват в производствени процеси, често създават капчици, които могат да се събират върху околните повърхности. Колекторите за мъгла, когато са правилно избрани и приложени, помагат за намаляване на тази ситуация, като поддържат по-чиста работна среда и намаляват поддръжката на машините за обработка. Работниците не попадат сред неприятни охлаждащи течности, масла или маслени мъгли в работната си среда.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?