Минна дейност и обработка кариерни материали

Помагаме Ви да се ориентирате в сложния свят на събиране на прах в циментовата промишленост

Преглед

Големите обеми от твърди и абразивни прахови частици са типични за повечето приложения, свързани с минното дело и обработката на минерали. Този тип прах бързо износва филтърната среда, което води до честа поддръжка или още по-лошо: течове при филтрация. Без ефективен контрол на емисиите на прах – оборудването, процесът, служителите и околната среда могат да бъдат изложени на риск и производството може да бъде спряно.

Производството на цимент предлага особено трудни предизвикателства пред прахоуловителите. Въз основа на данни от инсталациите е изчислено, че до 1% от производителността на копаене може да бъде загубена в околната среда. За кариера от 700 TPH, това са около седем тона на час, загубени от конвейери, трошачки и сита, и това не включва загуби от складове.

Като единствен източник на филтриране за добив и минерали, Donaldson Ви помага да се ориентирате в сложния свят на събиране на прах специално за циментовата промишленост по най-ефективния и екологичен начин.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Приложение

Контрол на праха в определени зони

Следва списък на някои от типичните зони в мини и кариери, генериращи прах, които могат да бъдат контролирани от оборудване за събиране на прах:

 • Железопътни или тежкотоварни сметища
 • Трошачки
 • Пресевни инсталации
 • Точки за прехвърляне на транспортна лента
 • Силози или пълнене в опаковки
 • Товарене на вагони, шлепове или камиони
Практически насоки за събиране на прах

Годините опит в минното дело и контрола на праха в кариерите подчертават редица важни точки:

Добрият дизайн и подборът на оборудване са от съществено значение

Всичко незначително в дизайна или избора води до незабавни или краткосрочни недостатъци в работата на колектора. Разликата в избора между ефективен и неефективен прахоуловител често е много по-малка, отколкото в много други индустрии.

Навсякъде където материал трябва да падне свободно, във въздуха се генерира прах

Най-очевидните точки за генериране на прах може да изглеждат точките за прехвърляне на конвейери и точките за захранване от сита и трошачки. Но често изходите, с големи размери, от ситата или прехвърлянето на голяма маса продукт в опаковки ще генерират значителен прах.

Бюджетните ограничения са важни, така че като цяло е по-добре да направите някои части правилно, отколкото много части погрешно.

Философия на прахоуловителите: събиране при източника или централизирана система

Съществуват две основни стратегии за прилагане на контрол на праха в мини и кариери; събиране при източника (поставяне на колектора на прах при източника на емисиите на прах, така че събраният прах да може да се депозира директно обратно в потока на процеса) или централизирано събиране (поставяне на колектора на централно място, където прашният въздух се отвежда към колектора и се изпуска като отделен процесен поток).

Оперативните предимства на събирането при източника включват:
 • По-ниски капиталови разходи, тъй като обикновено се изискват по-малко канали и по-малко бункери, шнекови транспортьори или въртящи се вентили.
 • По-малко проблеми с поддръжката, тъй като се използват по-малко канали или бункери, които да блокират или препречват. Освен това, тъй като има по-малко бункери, има и по-малко устройства за изпразване на бункерите, които трябва да се поддържат.
 • Спирането на едно устройство може да доведе до временно повишени емисии в отделна зона, но е малко вероятно да наложи пълно спиране на завода.
Съображения при събиране на прах

При избора на централизирани прахоуловители за приложения в минното дело и кариерните операции трябва да се имат предвид следните точки:

 • Прахът от мини и кариери често е абразивен и трябва да се вземе предвид ударът на частиците върху филтърната среда за да се избегне евентуална повреда на филтъра. Това изисква разглеждане на скоростта на входящия въздух, разпределението на праха и моделите на въздушните потоци в колектора.
 • Отстраняването и изхвърлянето на праха изисква внимателно обмисляне за да се избегнат запушвания, абразия на оборудването, вторични емисии на прах и по-високи разходи за поддръжка и обработка на материали.

Системите за събиране при източника може да са по-лесни за експлоатация, тъй като често не се използват бункери и канали. Но когато използвате събиране при източника трябва да имате предвид следното:

 • Тъй като колекторите често са много по-близо до източника на генериране на прах, имайте предвид наличието на вода или масло в праха, тъй като това може да създаде проблеми с филтърната среда.
 •  Абразията на филтъра обикновено не е проблем, но ако колекторът при източника се използва като вентилационен отвор, поставете колектора възможно най-далеч от входа за да избегнете абразия и/или ненужно голямо натоварване с прах.

Филтри

Филтърни патрони

Филтърни елементи

Изберете по-чист въздух с усъвършенствана високотехнологична филтърна среда за патронни прахоуловители Donaldson Torit®, която преодолява предизвикателствата на повечето видове промишлен прах.

PowerCore®

Филтърни пакети PowerCore®

Високата ефективност на филтрация на филтърните пакети PowerCore® намалява емисиите и пести енергия, намалявайки общите Ви разходи за притежание.

Филтърни торби

Филтърни торби

Ние непрекъснато вдигаме летвата в технологията на ръкавния филтър, като предоставяме най-широката гама от прахоуловителни филтърни торби за всеки ръкавен прахоуловител.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Видео