Мокра машинна обработка

Събирането на мъгла помага за поддържането на по-добра работна среда и намалява поддръжката във всяко производствено съоръжение

Преглед

Защо е необходимо събирането на мъгла

Мъглите от охлаждащи течности, водоразтворими или маслени, когато се използват в производствени процеси, често създават капчици, които могат да се акумулират върху повърхностите в близост. Колекторите за мъгла, когато са правилно избрани и приложени, помагат за намаляване на тази ситуация, като поддържат по-чиста работна среда и намаляват поддръжката на процесното оборудване, както е посочено в Ръководството за Филтриращи технологии на индустриални мъгли на Donaldson. Работната среда няма да бъде замърсена от вредни охлаждащи течности, масла или смазочни мъгли .

Много големи съоръжения регенерират своята охлаждаща течност за повторна употреба. Малки колектори за мъгла могат да се монтират директно на съответната машина и да изпомпват събраната охлаждаща течност обратно в процеса, минимизирайки потреблението на металообработващи течности и намалявайки Вашите разходи.

Генериране на мъгла

Нуждата на индустрията от повече машинно обработени части с изключително тесни допуски накара металообработващата индустрия да изисква по-бързи производствени машини, което води до увеличаване на количеството използвани охлаждащи течности, масла и смазочни материали и по-високи налягания на подаване за тези охлаждащи течности плюс увеличения на скоростите на инструмента. Всички тези фактори влияят върху размера и количеството на генерираната мъгла и необходимия колектор за мъгла, тъй като те могат да допринесат за характеристиките на генерираната в процеса мъгла. Типичните металообработващи операции се различават по това как се образува мъглата, колко мъгла се генерира и размера на капчиците мъгла, които трябва да бъдат уловени. Някои по-типични металообработващи операции с размери на капките са както следва:

Размер на капката мъгла
 ЕмулсияМаслоДимЧастици / Пушек
Фрезоване2-20 микрона0.5-10 микрона.07-1 микронаняма
Струговане2-20 микрона0.5-10 микрона.07-1 микронаняма
Шлайф2-20 микрона   
Формоване метал:
- Леене под налягане*
- Щамповане
2-50 микрона1-2 микрона0.7-1 микрона
< 1 микрон
няма
Изтегляне*1-20 микрона0.5-2 микрона.07-1 микрона 
Миене на детайли**До 10 микрона   
Закаляване0.8-5 микрона0.8-5 микрона.07-1 микрона0.5-2 микрона

*Внимание: Възможно е наличието на восъци

**Мъглата може да съдържа вода, водна пара и инхибитори на ръждата

Отвъд типичните операции, отбелязани по-горе, са операции като EDM машини, резервоари за смазочно масло и машини за формоване/екструдиране на пластмаса, които също произвеждат мъгла. С над 40 години опит Donaldson Torit® може да осигури колектори и да даде насоки при избора на колектор. Обърнете се към Техническото справочно ръководство на Donaldson за събиране на мъгла от металообработващи течности за задълбочено обяснение на събирането на мъгла за тези операции.

Donaldson предлага пълна гама колектори за мъгла от един, монтирана на машина с един източник, до централен колектор за мъгла. Колекторът за мъгла WSO на Donaldson Torit с неговата уникална филтърна среда Synteq™ XP е изключително универсален колектор за всички операции. Може да осигури решение за водоразтворими охлаждащи течности, чисти масла или операции, които имат маслен дим. Ако Вашите операции по обработка се променят, единствената модификация е промяна на филтъра.

В допълнение към WSO можете да приложите колектора за мъгла Dryflo® (MMA, MMB) и центробежния колектор за мъгла като самостоятелно монтирани колектори на източника. Колекторите с един източник предлагат компактно решение за производствено съоръжение. Mini-Mist и Modular MediaFilter™ на Donaldson предоставят отлични решения за операции, при които в процеса се генерират мъгла и дим от частици, а хоризонталният Modular MediaFilter е опция за обща вентилация на завода.

Специални съображения

Някои охлаждащи течности могат да бъдат корозивни за уплътнителните материали и гарнитурите. Осигурете подходящи данни за охлаждащата течност на Вашия доставчик на колектора за мъгла за да сведете до минимум всеки риск охлаждащата течност/масло да не са съвместими с уплътнителните материали, използвани в колектора за мъгла, за да избегнете течове.

Дизайнът и компонентите на всяка въздуховодна система трябва да вземат предвид количеството охлаждаща течност или масло, което може да се събере в каналите преди колектора за мъгла. Наклоняването на каналите и осигуряването на начин за изтичане на коалесцираните охлаждащи течности от въздуховода са само няколко примера за действия, които трябва да имате предвид.

Фуниите за събиране на мъгла на машината трябва да бъдат проектирани и разположени така, че да ограничават събраната мъгла само до мъгла във въздуха. Избягвайте насочването на излишната охлаждаща течност към всмукателя.

За да може колекторът за мъгла да функционира правилно, пъррво се уверете, че се използва подходящ уловител или съд за съхранение, така че събраната охлаждаща течност или масло да може да изтече от колектора.

Предлага се HEPA или 95% DOP филтър сопция за мониторинг. Тези последващи филтри обикновено предоставят индикация за производителността на първичния филтър. Тези филтри могат също така да сведат до минимум отделянето на дим от частици, генериран от операцията по металообработка.

Филтри

Филтри за мъгла

Филтри за мъгла

Филтрите за събиране на маслена мъгла на Donaldson са специално проектирани за приложения, използващи чисти масла, минерални масла, водоразтворими минерални, синтетични и полусинтетични охлаждащи течности.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Случай от практиката

Donaldson Torit® разчиства дима в United Gear & Assembly

Колекторът за мъгла WSO на Donaldson Torit значително намали времето, разходите за поддръжка и спомогна за повишаване на безопасността на служителите чрез изчистване на съоръжението от дим.