Основни на филтрацията при преработка на храни и напитки

От Richard Juskowiak, Donaldson процесна филтрация

Като производител на храни или напитки, Вие разполагате с краен срок за спазване на федералния закон за модернизиране на безопасността на храните (FSMA) чрез разработване на план за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP) или анализ на опасностите и превантивен контрол, базиран на риска (HARPC). Може би сте в процес на извършване на модернизации във Вашето съоръжение. Няма по-добро време да прегледате дизайна на Вашата система за филтриране, която стои в самия център на безопасността на храните.

Докато разглеждате процесите във Вашето съоръжение, обърнете внимание на две основни области, които се нуждаят от филтриране:

  1. Където замърсителите се генерират или въвеждат за първи път
  2. Където процесът има допълнителни експозиции на риск

Първо, обърнете внимание на Вашите източници на комунални услуги и къде се генерират или съхраняват пара, газове като азот и сгъстен въздух. Тази зона е основно място за масло, влага, отломки и бактерии – още повече, ако изтегляте въздуха или водата си от запаси със съмнително качество.

Планирайте предварително филтриране на това място. Елементи от приблизително 10 микрона ще уловят по-големи частици и 95-98 процента от всички замърсители – приемливо ниво за индустриални приложения, като измиване или почистване и стерилизиращо оборудване на място (CIP/SIP). Предварителното филтриране нагоре по веригата ще помогне за минимизиране на разходите за подмяна и времето за престой, като защити най-скъпите филтри с фини влакна на Вашата производствена линия. Кладенчова или речна вода, съдържаща по-голямо количество замърсители, може да изисква серия от 50-, 20- и 10-микронни предварителни филтри, а замърсеният въздух може да се нуждае от повече от един предварителен филтър за сгъстен въздух, особено когато се използва в приложения, които влизат в контакт с храни.

Примерен план за филтриране в съоръжение за преработка на кисело мляко

Не всяко замърсяване може да бъде предотвратено при източника си, така че след това трябва да идентифицирате критични контролни точки на Вашата технологична линия – навсякъде, където има възможност за ново замърсяване или където проникването би било необратимо. Тук ще използвате стерилни елементи в точка на употреба, обикновено 0,2 микрона или по-малки. Някои от тези критични контролни точки са:

Резервоари за смесване и съхранение. Нежелани бактерии могат лесно да се размножават на тези места, а кислородът също може да развали някои продукти. Инертният азот прави добър буфер в резервоара, преди да добавите вашите съставки. Първо обаче не забравяйте да филтрирате азота, за да премахнете потенциалните примеси от резервоари, компресори и маркучи.

Междинни стъпки и съставки. Където има нова стъпка или съставка, въведена във Вашата производствена линия, имате нови възможности за замърсяване. Добавените по-късно съставки могат да бъдат ароматизатори или подправки, консерванти или емулгатори. В содата това е газировката CO2. Помислете за филтри за всяка нова съставка, както и за всеки нов навлизащ в процесинга газ, пара или въздух.

Окончателна обработка и опаковане. За да премахнете всяко оцеляло замърсяване, планирайте филтриране на последната стъпка на процеса. При бутилиране на вода например, се препоръчва краен мембранен филтър. Самата опаковка може да представлява риск. Обвивките и уплътненията, които влизат в контакт с храната или напитката, трябва да бъдат обдухани с кулинарна пара за да се убият всички микроби, събрани при транспортиране или съхранение.

След като идентифицирате правилните места за филтри, помислете за качеството на Вашето оборудване и избора на елементи. Следете за стареене или неизправност на компоненти като въздушни компресори, които са чест източник на течове на масло. Тръбите и корпусите могат да се лющят или да образуват пукнатини, които съдържат замърсители.

Системите от неръждаема стомана са посочени в повечето стандарти и насоки; но ако компонентите не са 3-A сертифицирани, те все пак могат да са предпоставка за скрити рискове като:

  • Лоши заварки с грапави участъци
  • Бластирани повърхности, а не такива, които са електро-полирани
  • Тръбни съединения с фланец или NPT резба вместо санитарна връзка като санитарни скоби Tri-Clamp®

Не бъркайте твърдение за „3-A съвместимо“ с „3-A сертифицирано“. Само сертифицираното оборудване се проверява независимо дали има санитарен дизайн, което намалява броя на точките, където бактериите могат да се събират и размножават.

Оценките на филтъра също предизвикват известно объркване. Микронният рейтинг е само размерът на частиците, който филтърът е предназначен да улови. Ефективността е процентът на улавяне в този микрон диапазон. Имате нужда и от двете, за да изберете правилните елементи. Филтър с етикет 1 микрон може да звучи безопасно, но може да е само 85% ефикасен (ефективен). Обратното също може да е вярно. 10-микронен филтър, който осигурява 5-log ефективност (99,999%), ще бъде твърде фин за предварително филтриране. Термините „абсолютен“ и „номинален“ също са важни. Абсолютната филтърна среда може да постигне ефективност от 99,98% или повече, докато номиналният филтър обикновено осигурява ефективност от 60% до 98% при същия микронен размер.

Този символ означава, че оборудването е проверено от трета страна от 3-A Sanitary Standards, Inc.

Три филтъра с рейтинг един микрон могат да имат различни оценки на ефективност

След като прегледате рейтингите и проверите за сертифициране, можете да преминете към останалите съображения:

  • Капацитет на натоварване в дълбочина (задържане)
  • Брой цикли на стерилизация, които елементът може безопасно да понесе
  • Колко често елементът ще се нуждае от смяна (живот на филтъра)
  • Капацитет на дебита, което води до разходите за енергия

Всички тези фактори на ефективността допринасят за общата цена на притежание. Плисираният филтър, който първоначално струва повече, може да издържи по-дълго и да Ви спести разходи в сравнение със стандартния елемент.

Безопасното и рентабилно филтриране е свързано с правилната ефективност при точния микронен размер на правилното място. Всеки процес е уникален, но добра практика е предаврително да подготвите карта за филтриране във Вашето производство.

Традиционен melt-blown филтър (вдясно) в сравнение с плисиран филтърен елемент (вляво)

Richard Juskowiak е специалист по продуктова поддръжка в Donaldson Company, Inc., в групата за филтриране на процеси. Той идентифицира техническите решения, изисквани от процесорите, и работи с инженери за въвеждане на решения за предизвикателни приложения.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?