Отпадъци и рециклиране

Поставяме опорните точки при управление на отпадъците

Преглед

Индустрията за управление на отпадъци и рециклиране включва голямо разнообразие от дейности по сортиране и обработка, които варират от трудоемки операции за ръчно събиране до силно механизирани или технически сложни процеси. Независимо от използвания метод, процесите, свързани с обработката на отпадъците и операцията по рециклиране, ще генерират прах.

Избраният метод на филтриране ще зависи от много фактори като естеството на отпадъците, лекотата на разделяне и етапа на обработка. Donaldson предлага на индустрията за обработка на отпадъци широка продуктова гама от ефективни и иновативни филтриращи решения за събиране на прах и почистване на димни газове.

Нашите решения са в крак с предизвикателствата, пред които е изправена индустрията за управление на отпадъците, включително нарастваща нужда от подобряване на здравето и безопасността и постигане на подобрена производителност.

Сертифицираните модули гарантират най-висока експлоатационна безопасност и се отличават с:

  • По-ниска консумация на енергия и следователно намаляване на емисиите на CO2
  • По-дълъг живот на филтъра
  • Лесен и безопасен достъп до филтрите и поддръжка.
  • Ефективни системи за почистване.
  • ATEX-съвместими решения
С иновативни технологии като новите прахоуловители PowerCore® и високоефективни филтриращи решения, Donaldson поставя еталон в управлението на отпадъците, боравейки ефективно с типични материали като стъкло, рециклиране на електроника, батерии, метал, хартия, текстил, строителни и битови отпадъци.

Филтри

Филтърни пакети

Филтърни пакети PowerCore®

Високата ефективност на филтрация на филтърните пакети PowerCore® намалява емисиите и пести енергия, намалявайки общите Ви разходи за притежание.

Филтърни патрони

Филтърни елементи

Изберете по-чист въздух с усъвършенствана високотехнологична филтърна среда за патронни прахоуловители Donaldson Torit®, която преодолява предизвикателствата на повечето видове промишлен прах.

Филтърни торби

Филтърни торби

Ние непрекъснато вдигаме летвата в технологията на ръкавния филтър, като предоставяме най-широката гама от прахоуловителни филтърни торби за всеки ръкавен прахоуловител.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Приложение

  • Механична обработка на отпадъците
  • Термична обработка на отпадъците

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?