Постигане на оптимална производителност от Вашия колектор за заваръчен дим

Системите за събиране на дим могат да помогнат за намаляване на вредните димни газове във Вашето съоръжение. Това важно оборудване е проектирано да засмуква замърсения въздух, да филтрира частиците и да връща по-чист въздух в затворенто помещение или да го изхвърля навън. Правилното наблюдение и поддръжка са от решаващо значение за работата на тези системи – включително подмяна на филтри в подходящия момент. Някои от днешните системи разполагат с автоматизиран мониторинг за да поддържат оптимална работа на колектора.

Как ще разбера дали цялата система за извличане работи като едно цяло?

Въпреки че колекторът е важна част от системата, той може само да филтрира въздуха, вкаран в него чрез добре проектирана мрежа от стратегически разположени всмикателни финии и канали. За да се гарантира, че цялата система е интегрирана и функционира правилно, идентифицирайте и наблюдавайте зоните на експозиция около работниците и емисиите във въздуха, изпускани от съоръжението.

Също така работете с професионалист по промишлена хигиена, за да вземете проби и да тествате въздуха във всички зони за дишане на работниците за да помогнете за наблюдение на експозицията на място. За да наблюдавате емисиите, включете експерт по качеството на въздуха или използвайте монитор за частици за да тествате точно изпускания въздух от Вашето съоръжение.

След като бъдат решени проблемите с дизайна, можете да наблюдавате колектора за да потвърдите, че филтрира необходимия процент замърсители от въздуха във Вашето съоръжение. Повечето колектори включват индикатор за диференциално налягане (dP), който може да помогне при идентифицирането на основните нужди от поддръжка, като проблеми с филтъра или смяна. Колкото по-голям е спадът на налягането, толкова по-усилено трябва да работи системата за да изтегли въздух през филтрите. Редовното наблюдение на показанията на dP на вашия колектор може да Ви помогне да установите ценни оперативни модели на данни, които да Ви помогнат да оптимизирате работата на Вашия колектор.

Ефективността, емисиите и експозицията са трите ключови фактора за производителност, които трябва да се наблюдават.

Как ще разбера кога да сменя филтрите?

Въпреки че е полезно да проследявате броя на часовете, в които Вашите филтри действително се използват, подмяната им по зададен график не винаги е идеална. Вместо това, наблюдението на данните за dP на вашия колектор ще Ви помогне да оцените по-добре действителното състояние на филтърите и ще Ви позволи да ги замените, когато са напълно задръстени. Това помага да се гарантира, че получавате максимален експлоатационен живот от филтърните елементи.

Вашият идеален dP ще зависи от Вашето оборудване и Вашия процес, но обикновено „нормален“ диапазон е между два и четири инча воден стълб. Във при високи стойности функцията за самопочистване на оборудването се включва и използва сгъстен въздух за да отстрани праха от филтрите. При ръчно почистваните колектори, филтрите се почистват по време на планиран престой. Когато пулсирането или ръчното почистване вече не възстановява нормалния dP, филтрите трябва да се сменят. Комбинацията от двете практики осигурява добра предпазна мярка за поддържане на процесите без прекъсване.

Използвам ли правилните филтри?

Ако смятате, че Вашите филтри имат по-кратък живот, отколкото сте очаквали, може би е време да оцените и надстроите филтърната среда във Вашия колектор. Няколко ключови фактора могат да Ви помогнат да определите правилните филтърни елементи за Вашите операции. Тези съображения включват:

Тип и обем на частиците — Субмикронните частици от заваръчния дим се улавят най-добре от филтърна среда с фини влакна, специално проектирана за това приложение. Въпреки това, ако Вашата дейност се разшири отвъд заваряването до металообработване или грубо шлайфане, може да помислите за алтернативни субстрати на медиите, предназначени за Вашето приложение, като синтетични, spun-bond проводящи или високотемпературни версии. Повечето от тези субстрати се предлагат и във версия с фини влакна за да се оптимизира ефективността на филтъра.

Критичност на процеса — Видовете материали, които обработвате и получените частици ще определят идеалното количество филтърна среда за Вашето приложение. Освен това процесите, които се изпълняват периодично и има възможност за да почистване филтрите по време на престой, изискват различен тип медия от тези с непрекъснат производствен процес. Ние можем да Ви помогнем да препоръчате подходящия тип и размер филтър за да отговори на Вашите уникални нужди от филтриране.

Цели за управление на разходите — При подмяна на филтри надграждането към медии с фини влакна потенциално може да доведе до дългосрочни спестявания на разходи в резултат на по-дълъг експлоатационен живот, намалена поддръжка, по-ниска консумация на енергия и подобрено качество на въздуха.

Обобщение

Системите за изсмукване на дима имат централна роля във Вашите заваръчни операции, така че е важно да сте в синхрон със състоянието и производителността на оборудването на Вашата инсталация. С постоянен мониторинг на производителността на системата, навременна подмяна на филтри и надграждане на филтри, когато е необходимо, можете да намалите рисковете и общите оперативни разходи във Вашето съоръжение.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Техническа статия

Разберете опасностите от заваръчния дим

Всяка заваръчна операция е уникална, така че е разумно да имате специалист по промишлена хигиена, който да Ви помогне да разберете опасностите от заваръчния дим.

На какво да обърнете внимание в системата за извличане на дим при заваряване

Получете информация от опитен професионалист по изсмукване на дим. С много променливи в микса си струва да работите с някой, който може да Ви помогне да анализирате работата си и да проектирате решение, което осигурява идеалния контрол на дима на разумна цена.