Термично пръскане

Усъвършенствана технология за филтриране в приложения, включващи термично генериран дим

Преглед

Прахоуловителите Donaldson Torit® се използват в стотици приложения за термично пръскане по целия свят.
Нашата усъвършенствана технология за филтриране с фини влакна Ultra-Web® е изключително подходяща за приложения, включващи термично генериран дим, особено когато се инсталира в прахоуловителя Donaldson Torit, избран за Вашето приложение.

Термично пръскане или метализиране е група от процеси на нанасяне на покритие, при които се отлагат фино разделени метални или неметални материали в разтопено или полуразтопено състояние върху повърхност/субстрат за да се образува покритие. Материалът за покритие може да бъде под формата на прах, керамичен прът, жици или дори разтопени материали. Процесът има потенциала да генерира много малки частици, често наричани „дим“. Този термично генериран дим може да бъде по-малък от един микрон в диаметър и еднакъв по размер, което прави събирането му истинско предизвикателство.

Филтри

Филтърни патрони

Филтърни елементи

Изберете по-чист въздух с усъвършенствана високотехнологична филтърна среда за патронни прахоуловители Donaldson Torit®, която преодолява предизвикателствата на повечето видове промишлен прах.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Приложение

Процес на термично нанасяне на покритие

Прахообразна суровина -> Топене на частици на прах (нагряване с газ или електричество) -> Ускоряване на разтопени частици -> Въздействие на частици / субстрат -> Покритие

Процеси, включващи термично пръскане

Процесите на термично пръскане са придружени с такава топлина, че процесът произвежда много фин прах (дим), обикновено много равномерен, с размер под микрон. Някои от материалите, използвани в приложения с термичен спрей, имат неблагоприятни ефекти върху здравето и минимални граници на експозиция, определени за тях, което налага ефективно събиране на прах.

Следват термини за типични процеси при термично пръскане, които произвеждат изпарения и трябва да бъдат контролирани:

  • Пламъчно пръскане -> Прах от пламъчен спрей
  • Телен пламъчен спрей -> Високоскоростно пръскане с кислород / гориво (HVOF)
  • Студено пръскане -> Пръски от плазмена дъга
  • Пръскане с електрическа дъга

Свързани процеси, произвеждащи замърсители – Подготовка на повърхността и довършителни операции :

  • Абразивно бластиране
  • Шлайване
  • Мокри обработки
Специални съображения

Много прахове от метални изпарения са запалими и тези операции, генериращи или боравещи с метални изпарения, могат да изискват специални усилия за да се сведат до минимум рисковете от пожар и експлозия. Стандарти като NFPA 654 могат да предоставят насоки за тези, които генерират и боравят с тези видове прах.

Металните димни прахове също може да имат определени неблагоприятни въздействия върху здравето и може да са необходими специални стратегии за да се ограничи експозиция на работното място под нивата, установени от OSHA или други здравни организации за тези материали.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Случаи от практиката

Downflo® Oval с филтри Ultra-Web® помагат на Falmer Thermal Spray да стане по-зелен и да расте

За новото си съоръжение Falmer искаше системи за събиране на свръхпръскане, които да се съгласуват с екологичния подход и да растат заедно с компанията, така че те се обърнаха към Donaldson.