Филтри за производство на безалкохолни напитки

Ефективна защита на целостта на марката и продукта

Нашите решения за процесна филтрация на течност, пара и стерилен въздух се използват в производството на безалкохолни напитки като сок, вода и сода. Филтрирането намалява риска от замърсяване през целия производствен процес.

Преглед

Филтрирането намалява риска от замърсяване през целия производствен процес. Използва се за отстраняване на всички видове замърсявания от крайния продукт или неговите съставки. Стерилен въздух може да се използва за продухване на бутилки или вентилиране на резервоар за съхранение, а парата се използва за стерилизиране на филтърни елементи и оборудване.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Може да Ви хареса …

LifeTec™ филтърна технология

Процесните премиум филтри на Donaldson LifeTec са по-здрави, по-дълготрайни и имат по-високи дебити от повечето филтри на пазара днес — налични в широка гама от конфигурации за почти всяко приложение.

Филтри

Сгъстен въздух и газ

Филтърни елементи

Ние предлагаме индустриални филтърни елементи за всяко промишлено приложение в обширна Donaldson продуктова линия.

Течности

Филтърни елементи

Donaldson предлага филтърни елементи за защита на целостта на Вашите течности и използва патронни филтъри за подобряване на производителността на продукта. Нашите първокласни филтри LifeTec™ предлагат повишена надеждност и по-ниски оперативни разходи.

Пара

Филтърни елементи

Линията филтърни елементи на Donaldson включва надеждно филтриране на пара за всяко приложение за да защити оборудването и промишлените или други процеси. Нашите първокласни филтри LifeTec™ предлагат повишена надеждност и по-ниски оперативни разходи.

Приложение

 • Филтриране на захранващата вода за котела
 • Отдушници на резервоари
 • СО2 филтриране
 • Стерилизиране с пара
 • Филтриране на вода до технологична вода
 • Филтриране на съставки и основни съединения

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Регулации

Филтриране при преработка на безалкохолни напитки

Въпреки че производството и търговията с безалкохолни напитки не се регулира от една-единствена директива, множество различни насоки като Директива EC/83/98 на Съвета или Регламент EC/1333/2008 имат огромно въздействие. От преработвателите се изисква да разполагат с план за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP) или план за анализ на опасностите и базиран на риска превантивен контрол (HARPC) за да предпазят потребителите от болести, пренасяни с храни.

Въпреки че има разлики в преработвателните съоръжения, като цяло се препоръчва филтриране на следните етапи от процесинга на напитките:

 1. Входящ източник на вода : Предварителна филтрация на вода от кладенец за отстраняване на утайки, частици и по-големи микроорганизми през филтър от 25 микрона; произвежда фабрична вода, подходяща за оборудване и почистване на контейнери.
 2. Междинна обработка : Дълбоко филтриране през 5-микронен филтър за отстраняване на по-малки частици и примеси, изхвърлени по време на стъпките на активиране на смола или въглен за да се получи вода с контролирано съдържание на частици – обикновено се използва за разреждане на CIP реагенти.
 3. Фина филтрация : Филтриране през филтър от 1 микрон за отстраняване на колоидни замърсители като хуминови киселини, потенциално налични във водата или в съдовете
 4. Окончателно филтриране : Критично филтриране през филтър от 0,2 микрона непосредствено преди опаковането, като се използва високоефективен мембранен филтър за улавяне на последните останали замърсители.
 5. При съхранение : Филтри отдушници за резервоар в случай на съхраняван продукт в цистерни за съхранение; за предотвратяване на навлизането на замърсители от въздуха, като същевременно изравняват налягането в резервоара при промени в обема.

Работата с опитен във филтрацията партньор може да Ви помогне да проектирате система, която е едновременно съвместима и рентабилна.

Техническа статия

Основни на филтрацията при преработка на храни и напитки

Доналдсън идентифицира важни стъпки, които производителите на храни и напитки трябва да предприемат за да преразгледат дизайна на тяхната система за филтриране, която стои в самия център на безопасността на храните.