Топ 5 причини, поради които филтърът с високопроизводителен слой от фини влакна си заслужава

Технологията за фини влакна е манипулиране на материята на почти атомни нива, където уникалните явления позволяват нови приложения.¹ Един пример за технология за фини влакна е използването на фини влакна като ефективен слой за индустриални приложения за филтриране на въздух. За да се получи фин слой от влакна, процесът на електропредене създава много фино, непрекъснато, еластично влакно с диаметър 0,2 – 0,3 микрона, което след това се нанася върху субстратния материал на филтриращата среда. 

Фините влакна образуват постоянна мрежа с много фини междинни пространства по повърхността на субстрата. Мрежата събира прах, мръсотия и замърсители по повърхността на филтъра; това предлага много предимства в сравнение с конвенционалните целулозни филтри, целулоза/синтетика, spunbond или meltblown за медия предназначена за филтрация на помещения.

Въпреки че цената за закупуване на филтри от висок клас със слой от фини влакна за прахоуловител може да бъде по-висока от тази на обикновенните филтри, като силен аргумент може да се посочи, че филтрите с фини влакна си струват по-високата цена на покупка. Следват 5-те най-добри причини, поради които висококачественият филтър със слой от фини влакна си заслужава:

1. По-висока първоначална и последваща ефективност. Основна функция на прахоуловителя е да контролира и минимизира емисиите, генерирани от производствения процес. Чистите, нови, филтри обикновено имат по-ниска ефективност (и следователно по-високи емисии) в сравнение с филтрите с натрупване на прах върху тях. Когато е чист, слой от фини влакна върху повърхността на филтриращата среда улавя праховите частици по-добре от чистите филтри без слой от фини влакна, вижте Фигура 1. Тази производителност е възможна чрез няколко филтриращи механизма, включително захващане, дифузия и удар, вижте Фигура 2 .

Фигура 1 – Увеличение на филтриращата среда от фини влакна в сравнение с целулоза, spunbond, целулоза/синтетика и meltblown влакна

Но първоначалната ефективност е само малка част от цялата работа. Повечето промишлени прахоуловители използват някакъв метод за почистване на филтъра за да управляват натрупването на прах върху повърхността на филтъра през целия живот на филтъра. Всеки път, когато филтърът се почиства (обикновено чрез обратен импулс на сгъстен въздух), прахът, отложен върху филтърната среда, се разрушава и може да възникне събитие, произвеждащо емисии. При филтър със слой с фини влакна, събраният прах се натрупва на повърхността на филтриращата среда, а не в средата и се почиства с по-малко импулси. По-малкото импулси води до по-малко потенциални събития, произвеждащи емисии.

Фигура 2 – Механизми на филтриране

2. По-ниският спад на налягането във филтриращата среда спестява енергия. Повечето системи за събиране на прах разчитат на вентилатор за изтегляне на натоварен с прах въздух от източника на замърсители към колектор и след това през филтриращата среда. Енергията (статичното налягане), необходима за придвижване на въздуха през филтриращата система, определя необходимия размер на вентилатора и следователно ефективната енергия, необходима за работа на системата. Ограничението, създадено от филтърната среда и уловените частици, може да има значителен принос за цялостното изискване за енергия от вентилатора на системата. При филтрите със стандартни филтриращи медии голяма част от филтрираните прахови частици могат да се забият дълбоко в порите на медията. Това натоварване в дълбочина на филтриращата среда не може да бъде почистено, както при повърхностно натрупаните частици при филтрите с филтриращ слой с фини влакна, вижте Фигура 3. Когато уловеният прах не може да бъде почистен от вътрешността на средата, се създават по-високи стабилни разлики в налягането през филтриращата среда и потреблението на енергия се увеличава. Тъй като медията с филтриращ слой с финни влакна улавя прах върху повърхността, намалявайки натоварването в дълбочина, тя почиства по-пълно и работи при по-ниска разлика в налягането, намалявайки нуждите от енергия. По-ниското ограничение във филтриращата среда води до по-ниски общи енергийни изисквания на системата и по-малки изисквания за вентилатор при проектирането на нова система и избора на компоненти. Още по-големи икономии на енергия са възможни, ако вентилаторът на системата е конфигуриран със система за управление на задвижването с променлива честота.

Повърхностно натоварване

Фигура 3 – Ефектът на слой от финни влакна върху филтър

Натоварване в дълбочина

3. Необходима е по-малка консумация на сгъстен въздух при системи за събиране на прах с импулсно-струйно почистване. Отбележете още едно предимство за филтриращата медия с финни влъкна и повърхностно натоварване! Както бе споменато по-горе, когато прахът се улавя върху повърхността на филтрираща среда, той изисква много по-малко импулси сгъстен въздух за почистване, отколкото при среда с дълбочинно натоварване, вижте Фигура 4. По-малкото импулси сгъстен въздух водят до по-ниска обща консумация на въздух, което от своя страна намалява енергийните нужди и разходите за работа на компресора.

Чист филтър с финни вклакна

Повърхностно натоварен филтър

Фигура 4 – Медиите с фини влакна са заредени с фин прах по ISO. Праховите частици се събират върху повърхността на медията и се почистват лесно, докато субстратът остава чист. Филтър с дълбочинно натоварване ще позволи на праховите частици да проникнат дълбоко в субстрата, където се натрупват и задушават въздушния поток

4. По-дълъг живот на филтъра. Повечето филтри за събиране на прах достигат края на живота си, когато филтриращата среда е напълно заредена в дълбочина и вече не може да бъде почистена до приемлива степен за да се позволи преминаване на определения по спецификации въздушен поток с наличния вентилатор в системата. Поради ефективния слой от фини влакна и характеристиките на повърхностно натоварване, филтрите с фини влакна издържат значително по-дълго от традиционните филтърни елементи. По-дълъг живот на филтъра означава по-рядко закупуване на нови филтри, спестявайки значителни средства с течение на времето. Освен това по-дългият живот на филтъра намалява честотата на скъпоструващи престои със спиране на работата за дейности по поддръжка и смяна на филтри.

5. Гъвкавост в конфигурацията на филтъра за да помогне за решаването на проблеми. Слоевите медии с фини влакна могат да бъдат произведени върху различни субстратни материали и вградени в много различни конфигурации на филтъра. Слой от фини влакна може да се нанесе върху субстрати от целулоза, синтетични и спанбонд медии, подобрявайки производителността на всяка от тези среди. Субстратите могат да бъдат избрани заради техните уникални антистатични, устойчиви на температура или влага свойства, като същевременно се добавят и предимствата на слоя с фини влакна. Слоевите филтри с фини влакна се предлагат като филтърни елементи от години, но производителите сега предлагат тези медии в конфигурации с плисирана торбичка и мембранни филтри.

Разширяването на конфигурациите на филтрите и наличието на първокласни филтри със слой от фини влакна за по-широко разнообразие от приложения означава, че повече оператори на прахоуловители могат да преминат на тях от стокови филтри, намалявайки своите емисии, спестявайки енергия и подобрявайки крайния резултат.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?