Трите Е-та за контрол на праха. Контрол на параметрите: експозиция, ефективност и емисии

От Криси Клокър, Donaldson индустриална филтрация на въздух

Когато става въпрос за оценка на ефективността на система за събиране на прах, в индустрията се говори много за ефективността на филтъра. Но колко добре работи Вашият филтър за събиране на прах е само част от уравнението.

Във Вашата вентилационна система има два други фактора, важни за наблюдение: експозиция и емисии. Ето защо е важно да се обърне внимание на всяко „E“ и как те работят заедно за да управляват цялостната производителност на системата.

Експозиция

Във и около Вашия производствен процес трябва да се съсредоточите върху вредното излагане на прах. Това включва:

  • Свойствата на материалите, които произвеждате или използвате във Вашето съоръжение
  • Местата във Вашия процес, където служителите са потенциално изложени на тези материали.

Квалифициран промишлен хигиенист може да одитира Вашето съоръжение, да прегледа различни работни функции и да вземе проби от въздуха, който дишат Вашите служители. Това ще определи средните или пиковите концентрации на замърсители, на които са изложени, докато изпълняват определени задачи.

След този преглед направете одит на Вашето съоръжение за да идентифицирате всички неизбежни източници на прах и преценете дали имате подходящ вентилационен всмукател. Всмукателят може да бъде ефективно средство за намаляване на експозицията, но само когато е проектирана ефективно и правилно разположена близо до източника на генериране на прах. Може да откриете нови точки за генериране на прах, където трябва да добавите контроли.

След като определите местата на всмукателя, важно е да помислите отвъд размера му. Ако има съществуващи всмукатели, определете дали черпите достатъчен контролен обем при всеки всмукател на вентилацията или трябва да се направят модификации. Един прахоуловител може да филтрира само въздушния поток, който се подава към него, така че ако засмукването улавя 20 процента от праха, системата ще работи с максимум 20 процента – независимо от това инвестирате допълнително в другите компоненти.

След това прегледайте Вашите въздуховоди. Имате ли логична мрежа от канали за пренасяне на праха или изпаренията от всеки всмукател към колектора? Правилно ли са оразмерени каналите за да се гарантира, че се поддържат препоръчителните минимални скорости на транспортиране? Обемът на въздуха достатъчен ли е за да може праха да се придвижи към колектора, вместо да се утаява във въздуховода?

Невъзможно е да обърнете „твърде много“ внимание на дизайнът на всмукателя и въздуховода при контрола на експозицията. Ефективността на прахоуловителя зависи от това колко добре Вашите всмукатели и тръбопроводна система работят заедно за да уловят и пренесат праха от зоните на експозиция към колектора.

Ефективност

След като разгледате зоните на експозиция, можете да преминете към разглеждане на технологията за събиране на прах, от която се нуждаете. Добрият прахоуловител осигурява постоянна, предвидима производителност — което означава, че ефективно премахва замърсителите, които се пренасят към него, като същевременно поддържа постоянен въздушен обем при предвидими енергийни разходи.

Размерът и стилът на прахоуловителя оказват влияние върху вентилатора и почистващата енергия, необходими за стабилна работа. Помислете за обема на въздуха, от който се нуждаете и как да получите най-ефективната система за доставянето му. Ако Вашата система трудно поддържа предвидения поток или почиства прекомерно, това може да означава, че новата технология е оправдана.

Когато оценявате нов или съществуващ прахоуловител, трябва да обърнете внимание на ефективността на филтъра; но не разчитайте само на рейтинга на нов филтър. Филтър с оценка MERV 14, например, просто означава, че филтърът улавя процент от тестовия прах при определени условия – или без прах изобщо. Оценката на филтъра е нещо като лит/км на нова кола – хубаво е да се знае, но рядко отразява реалните условия.

При реална работа филтърът в регенеративен прахоуловител често се почиства импулсно при големи натоварвания. Той трябва да се справя с новия прах, влизащ в колектора, в допълнение към целия прах, натрупан върху филтъра (прахова торта) с течение на времето. Когато колекторът за прах достигне стабилна работна точка, концентрацията на прах върху носителя е хиляди пъти по-голяма от входното натоварване. Поради това оценяването на прахоуловителя по отношение на това, което той постига при своята стабилна зададена точка, като се използва тестване на експозиция и емисии, ще даде по-добра индикация за ефективността на вентилационната система.

Емисии

Това, което преминава през колектора, се счита за емисии на изхода. Ако приемем, че Вашият вентилатор изтегля филтриран въздух от колектора към точката на изпускане, има още няколко въпроса, които трябва да зададете: „Какво е качеството на филтрирания въздух, който или изпускате обратно в сградата, или изпускате навън? Какво освен филтрирания въздух може присъства във въздушния поток? Има ли останали частици, изпарения или газове? Някой от тези въпроси поражда ли безпокойство? Какви допълнителни действия са необходими?“

Единствените надеждни отговори идват от систематично тестване. Фирма, която следи качеството на въздуха, може да извърши изпитване на стека, за да измери обема и концентрациите на материала, изхвърлен на изхода на колектора. За някои съоръжения EPA изисква непрекъснат мониторинг на емисиите. За други може да се прилагат OSHA и други стандарти, които диктуват различни методи за изпитване и емисии или граници на експозиция на служителите.

След като оцените нуждите си от вентилация и разберете ограниченията си за емисии, говорете с Вашия доставчик на прахоуловител или доставчик на филтър за да намерите правилната технология за Вашия процес. Тези партньори могат да Ви помогнат да разберете до какво могат да доведат изискванията за натоварване с прах по отношение на потреблението на енергия и почистване и как да постигнете целите за емисиите както по икономически, така и по енергийно ефективен начин. Един комплект оборудване може да осигури разумен живот на филтъра при по-ниска първоначална цена, но има по-високи разходи за сгъстен въздух и почистване поради агресивното оразмеряване на филтъра. Прахоуловител с по-консервативни размери ще има по-висока първоначална цена, но по-ниска консумация на сгъстен въздух и енергия поради по-рядкото почистване на филтъра. А по-рядкото почистване на филтъра води до по-ниски емисии на изхода.

Управление на трите Е-та

Целта на системата за контрол на праха е да остане в рамките на праговете за експозиция и емисии; това са показателите за ефективност, които наистина имат значение. Ефективността на прахоуловителя и филтъра е резултат от постигането на тези цели.

Тъй като всяко съоръжение е уникално, управлението на трите „Е-та“ може да изисква работа с множество професионалисти:

  • Индустриален хигиенист, който да оцени качеството на въздуха в помещенията и потенциалните експозиции на служителите и да предостави препоръки как да се справят с тях;
  • Фирма за мониторинг на качеството на въздуха за тестване на емисиите на изхода спрямо целите за качество на въздуха; и
  • Квалифициран проектант на промишлена вентилация за производство на система за събиране на прах в съответствие с местните ръководствота за проектиране на промишлена вентилация.

Не забравяйте да ангажирате тези професионалисти винаги, когато правите промени във Вашето съоръжение или процес. Промяната на Вашата система за събиране на прах може да наруши деликатния баланс на обема на въздуха в системата. Например, включването в система с друг въздуховод може да създаде път с по-ниско съпротивление, който отклонява въздуха от оригиналните източници. Проектантът на промишлена вентилация трябва да дава съвети относно модификациите на системата. Повторното тестване за експозиция и емисии също така ще потвърди, че реконструираната система работи както е проектирана.

Криси Клокър е инженерен мениджър на приложенията в отдела за филтриране на индустриалния въздух на Donaldson Company, Inc. През последните пет години тя е инструктирала на конференцията за индустриална вентилация в Лансинг, Мичиган, където също така участва в комитета за планиране на конференцията. Klocker притежава B.S. по строително инженерство от държавния университет на Северна Дакота и магистърска степен по бизнес комуникация от университета Сейнт Томас в Сейнт Пол, Минесота.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?