НАЛИВНИ ФЛУИДИ

Премахнете замърсителите от горивата и маслата – постигнете повече

Сложността на днешното оборудване изисква по-високи нива на чистота на горивото и маслата от всякога. Системите за филтриране на наливни флуиди от цистерна Donaldson спомагат за спестяване на скъпа подмяна на компоненти, предотвратяват непланирани престои и дори предотвратяват увеличаване разхода на гориво поради износване на инжекторите. Нашите системи за наливна филтрация намаляват общите Ви разходи за притежаване на оборудване.

Продукти

Филтърни комплекти и колички

Нашите комплекти и колички за чист дизел са лесни за инсталиране и се предлагат с всичко необходимо за да осигурите най-чистото и сухо дизелово гориво за Вашия High Pressure Common Rail (HCPR) двигател.

Филтри за наливни течности

Горивните дизелови и маслените Clean Solutions филтри са проектирани да отговарят или надвишават целите за чистота на OEM при еднократна филтрация. Навиващите се филтри са прикрепени към единични глави, двойни глави или колектори за да отговарят на изискванията за дебит, вискозитет или междусменен интервал на специфични приложения.

Оборудване за цистерни

В резервоарите за дизелово гориво и смазочни материали проникват мръсотия, прах и атмосферна влага. Donaldson предоставя решения, които предотвратяват навлизането и на трите в цистерните за съхранение, така че дизеловите горива и маслата да останат чисти и сухи.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Технически статии

Осигуряване на работоспособност за съвременните дизелови двигатели в студено време

Donaldson препоръчва важни стратегии за експлоатация на съвременните дизелови двигатели в студено време.

Запушване на горивния филтър

Имате ли оборудване, което спира неочаквано поради запушени горивни филтри на двигателя? Може да имате проблеми с качеството на Вашето дизелово гориво.