Pall® UltiPleat® SRT корпуси

По-добри по дизайн

Преглед

Сменяемите елементи Donaldson за Pall® Ultipleat® SRT 219, 319 и 619 осигуряват защита от частици и замърсители, които намаляват ефективността на смазочната и хидравлична течност. Филтрите Donaldson осигуряват дълъг живот и отлична защита на системата.

Характеристики
 • Високоефективна Donaldson Synteq™ филтрираща медия от стъклени влакна с производителност до β<4 (c) = 1000 (по ISO 16889)
 • Двойна оплетка, подплатена със стоманена мрежа с епоксидно покритие за отлично застопоряване на плисета и поддържане на разстоянията между тях, позволяващо максимална площ на медията и отлична защита за приложения, които имат внезапни пикове на работното налягане
 • Пътят на потока отвътре навън също намалява вероятността от кръстосано замърсяване по време на смяна на филтъра
 • Постоянна производителност през целия живот на филтъра
 • Сглобени с лепила на епоксидна основа
 • Уплътнения с О-пръстени Viton® за съвместимост с различни типове работни флуиди
Ползи
 • Високопроизводителната филтърна медия Donaldson DT Synteq има гладки, заоблени влакна за ниско съпротивление при преминаване на течността
 • Устойчив на генерирането на заряд и намалява появата на електростатични разряди, предизвикани от протичане на течности през филтриращата среда
 • Доказани и надеждни – предпазват системите от вредни замърсители
Приложения
 • Високопроизводителни филтърни елементи с усъвършенстван дизайн на плисетата за приложения, които изискват висока първоначална чистота и капацитет за задържане на замърсители
 • Идеални за филтриране на синтетични течности, водни гликоли, водно-маслени емулсии, течности на основата на петрол и с високо съдържание на вода
Pall® and Ultipleat® са регистрирани търговски марки на Pall Corporation.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Сервизиране

Тази информация за обслужване е предоставена като ръководство за най-добри практики. Тя не е предназначена да замени или замести сервизните инструкции, предоставени от Вашия производител на двигатели или оборудване.

Сервизиране
 1. Проверете индикатора за обслужване на филтъра. Проверете за да видите дали е достигнат посоченият OEM сервизен интервал или дали сервизният индикатор показва, че филтърът трябва да бъде обслужен.
 2. Изключете системата и освободете налягането. Уверете се, че хидравличната система е изключена. Проверете дали няма налягане.
 3. Развийте корпуса на елемента
 4. Махнете използвания филтър и уплътнението, ако е приложимо
 5. Почистете уплътняващата повърхност на корпуса и капачката. Почистете всички утайки от вътрешността на корпуса на филтъра. Изхвърлете стария филтриращ елемента в съответствие с местните разпоредби.
 6. Проверете новият филтърен елемент за повреди. Проверете новия филтър, който ще инсталирате, за повреди при транспортиране и складиране.
 7. Смажете уплътненията, гарнитурите и резбите. Смажете О-пръстените, гарнитурите, уплътненията на корпуса и резбите с чисто масло подходящо за системата.
 8. Поставете новия елемент. Поставете филтър в корпуса.
 9. Подравнете резбите – навийте филтъра до контакт на уплътнението. Монтирайте корпуса към филтърната глава според инструкциите на корпуса.
 10. Затегнете филтъра на ръка. Затегнете според указанията на пиктограмите, които се виждат на корпуса на филтъра. Не затягайте прекалено много.
 11. Обезвъздушете системата и проверете за течове