Филтри Donaldson Blue® за серии Schroeder KZ5 и KZ10

Хидравличните филтри Donaldson Blue са 1,5 - 14x по-ефективни от филтрите Schroeder KZ5 и KZ10

Преглед

Продуктовата линия Donaldson Blue® вече е разширена за да включва хидравлични филтри. Подобно на останалата част от линията Donaldson Blue®, тези хидравлични филтри предлагат най-доброто в класа си. Хидравличните филтри на Donaldson Blue® предоставят значителни предимства пред конкурентните филтри. Те осигуряват оптимален баланс на ефективност, капацитет и ограничение на потока.
Характеристики
 • Ефективност – От началото до края !
  • DBH6018 – 5 мик филтри премахват 1,5x повече замърсители от Schroeder KZ5
  • DBH6019 – 10 мик филтри премахват 14x повече замърсители от Schroeder KZ10
 • Капацитет – по-дълъг живот на филтъра!
  • DBH6018 осигурява 18% по-голям капацитет за задържане на замърсители (по -дълъг живот на филтъра) от Schroeder KZ5
  • DBH6019 delivers 34% greater contaminant holding capacity than Schroeder KZ10 
 • Рестрикция – по-малък спад на налягането = по-добра работа!
  • Хидравличните филтри Donaldson Blue® осигуряват до 37% по-ниска рестрикция от филтрите Schroeder KZ
Ползи
 • Превъзходната ефективност осигурява по-чиста течност и по-малко вредни замърсители във Вашите хидравлични системи
 • По-дългият живот на филтъра позволява удължени междусменни интервали, намалявайки времето и разходите за обслужване на оборудването
 • Намаленото ограничение на потока минимизира загубата на енергия и времето в байпаса на филтъра, дори при студен старт
Приложения
 • Сметосъбиране
 • Поддръжка на железниците
 • Подземен добив
 • Кариерна техника
Хидравличните филтри Donaldson Blue® осигуряват по-добра системна защита и производителност в сравнение с филтрите Schroeder KZ5 и KZ10. Те помагат да се защити оборудването, да се намалят разходите за поддръжка и да се увеличи продължителността на работа на оборудването – което има пряко въздействие върху крайния резултат.
Schroeder® е регистрирана търговска марка на Schroeder Industries, LLC.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Сервизиране

Тази информация за обслужване е предоставена като ръководство за най-добри практики. Тя не е предназначена да замени или замести сервизните инструкции, предоставени от Вашия производител на двигатели или оборудване.

Сервизиране
 1. Проверете индикатора за обслужване на филтъра. Проверете за да видите дали е достигнат посоченият OEM сервизен интервал или дали сервизният индикатор показва, че филтърът трябва да бъде обслужен.
 2. Изключете системата и освободете налягането. Уверете се, че хидравличната система е изключена. Проверете дали няма налягане.
 3. Развийте корпуса на елемента
 4. Махнете използвания филтър и уплътнението, ако е приложимо
 5. Почистете уплътняващата повърхност на корпуса и капачката. Почистете всички утайки от вътрешността на корпуса на филтъра. Изхвърлете стария филтриращ елемента в съответствие с местните разпоредби.
 6. Проверете новият филтърен елемент за повреди. Проверете новия филтър, който ще инсталирате, за повреди при транспортиране и складиране.
 7. Смажете уплътненията, гарнитурите и резбите. Смажете О-пръстените, гарнитурите, уплътненията на корпуса и резбите с чисто масло подходящо за системата.
 8. Поставете новия елемент. Поставете филтър в корпуса.
 9. Подравнете резбите – навийте филтъра до контакт на уплътнението. Монтирайте корпуса към филтърната глава според инструкциите на корпуса.
 10. Затегнете филтъра на ръка. Затегнете според указанията на пиктограмите, които се виждат на корпуса на филтъра. Не затягайте прекалено много.
 11. Обезвъздушете системата и проверете за течове