Ценови предимства на събирането на прах на мястото на генериране в приложенията с ями за разтоварване

От Криси Клокър, инженер приложения в Donaldson Torit

Съоръженията за зърно, фуражи и семена често се сблъскват с мръсна ситуация, когато се проектира събирането на прах от ями за разтоварване на железопътни вагони и зърновози. Проектирането на яма за разтоварване с добро събиране на прах не само се справя с мръсната ситуация, но може да Ви спести работно време и пари.

Традиционното събиране на прах за тези приложения включва локални аспиратори, които улавят неприятния прах, използвайки големи обеми въздух, които след това се прехвърлят към отдалечен прахоуловител с торба. С интегриран прахоуловител на мястото на улавяне, неприятният прах от зърното или семената все още се улавя в ямата, но може да остане с първичното зърно в бункера, елиминирайки всякаква необходимост от въздуховодна система към голям отдалечен колектор за прах с филтърни торби. Правилно проектирано, интегрираното събиране на прах може да спести потенциално от 25% до 50% от разходите за монтаж в сравнение с традиционното дистанционно събиране на прах с филтърни торби.

В съоръжения, които използват няколко бункера за разтоварване, централизирана система изтегля въздух от всички ями, дори ако само няколко са активни. Със системата на място на генериране, извличането на въздух (и енергийните разходи за работещи вентилатори) се извършва само от активните бункери за разтоварване. Неактивните ями се оставят без засмукване, вместо да се добавя ненужен обем въздух към капацитета на централизираната система за прах.

Интегрираното прахоулавяне на мястото на генериране използва същите прегради с прорези като традиционните системи за изхвърляне за да контролира въздушния поток при отвора на бункерната яма. Докато зърното се разтоварва в ямата, преградите се отварят за да позволят на зърното да влезе, като оставят голяма част от неизползваната площ на ямата затворена. След като разтоварването приключи, преградите се връщат в затворено положение за да ограничат излизането на неприятния прах от шахтата. Колекторите на мястото на генериране, разположени от двете страни на шахтата, създават леко отрицателно налягане в шахтата за улавяне на неприятния прах. Прахът, изтласкан с въздушен импулс от филтрите по време на работа, се връща обратно в шахтата и излиза с технологичния потока от зърно.

Прахоуловителите на мястото на употреба позволяват лесна поддръжка.

В идеалния случай колекторите на място на генериране трябва да бъдат интегрирани в оригиналното оформление на бункера за разтоварване, но често има място от едната или двете страни на съществуващите шахти за инсталиране на по-малки колектори. Веднъж интегриран, този метод за събиране на прах осигурява много предимства при поддръжката и спестявания на допълнителни разходи.

Възстановяване на зърно

Зърното, изтеглено в отпадъчния поток на конвенционалното събиране на прах сфилтърни торни, често се губи. Понякога може да бъде въведен обратно в процесния поток с кофови елеватори или конвейери, но те представляват добавени капиталови и оперативни разходи. Освен това, ако повече от един вид стоки се обработват в съоръжение, сместа от традиционен колектор с филтри от ръкавен тип може да усложни връщането към потока на процеса. Колекторите на място на употреба елиминират това усложнение, тъй като задържат зърното и праха в рамките на оригиналния технологичен поток.

Значителни спестявания

Освен спестяване на продукт, който иначе е предназначен да стане част от потока от отпадъци, колекторите на място на употреба могат да спестят както капитал, така и разходи за инсталиране, като същевременно имат положително въздействие върху оперативните разходи.

Тъй като колекторите на място на генериране на праха виждат само краткотрайни пикове на натоварване, няколко по-малки колектора заменят традиционния голям колектор с филтърни торби. Разходите за доставка за по-малки колектори на място често са много по-ниски, а премахването на тръбопроводите намалява значително разходите за инсталиране в сравнение с традиционното дистанционно събиране на прах. В допълнение, намаляването на въздуховодите ще намали статичните изисквания към вентилатора, позволявайки избор на по-малки, по-евтини вентилатори и контролери.

По-малките размери на вентилатора на прахоуловителите на място водят до потенциални икономии на енергия.

От потенциалните разходи при процеса на разтоварване в бункерна яма, годишната консумация на енергия предлага най-забележимото избягване на разходите, когато се разглежда събирането на прах на мястото на генериране. Като пример, яма с размери 10 фута на 25 фута с конвенционален дизайн може да изисква вентилатор с до 155 HP. Колекторният подход на място на употреба би изисквал по-малки вентилатори с общо само 115 HP. При приблизително $0,15 на киловат и ако приемем, че ямата работи 24 часа в денонощието, годишните експлоатационни разходи за конвенционална система с филтърни торби възлизат общо на около $167 000, докато системата на място на използване с по-ниска мощност възлиза само на $123 900. В този пример съоръжението ще спести приблизително $43 000 на година.

Намалено време за престой

Като последно съображение, погледнете последствията от престой върху съоръжението, когато филтрите най-накрая трябва да бъдат обслужени или сменени. Традиционният филтър торба ще изисква няколко работници да влязат в колектора за подмяна на филтъра (често се счита за затворено пространство, изискващо разрешение). За разлика от това, филтрите в колекторите на място на използване обикновено се сменят относително лесно извън колектора, като смяната на филтъра обикновено изисква само един работник. Устройствата в нашия по-ранен пример могат да бъдат напълно обслужени само за няколко часа.

Както можете да видите, проектирането на бункерна яма или разтоварна железопътна станция с подход за събиране на прах на място на употреба на ранен етап ще се справи с мръсната ситуация, като същевременно Ви позволява да спестите пари както първоначално, така и през целия експлоатационен живот на получената система.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?