Шест съвета за правилната поддържка на Вашия прахоуловител

Неефективният прахоуловител често е резултат от много голямо натоварване с прах, неефективно почистване или комбинация от двете. Оставени непроверени, тези проблеми могат да доведат до непланиран престой и увеличени оперативни разходи.

Така че, въпреки че това не е непременно изчерпателно представяне на потенциални проблеми, в списъка по-долу ще намерите удобен контролен списък с мерки, които Вие и Вашият персонал можете да предприемете за да избегнете скъпи спирания и чести смени на филтъра.

1. Налягането на сгъстения въздух е от решаващо значение за почистването: Налягането на сгъстения въздух е жизненоважно за производителността и живота на Вашия колектор за прах. Когато налягането на сгъстения въздух е твърде ниско, филтърните патрони не се почистват правилно и това обикновено води до бързо понижаване на капацитета и насищане. Ако въздушното налягане е високо, филтърните патрони се изразходват по-бързо и трябва да се сменят по-често, което увеличава разходите и поддръжката. Качеството на Вашия сгъстен въздух също е от решаващо значение. Освен това компресорът трябва да е достатъчно силен за да доставя въздух при постоянно налягане, дори когато производството работи на максимална скорост и всички потребители изискват пикови количества сгъстен въздух.

Има три основни полета за отметка:

  1. Налягането на сгъстения въздух трябва винаги да бъде в рамките на препоръките на конструктора
  2. Сгъстеният въздух трябва да не съдържа масла и вода
  3. Наличното количество сгъстен въздух трябва да е достатъчно за всички потребители, които изпълняват едновременни задачи.

2. Бункерът не е предназначен да се използва за съхранение. Оборудването за изпразване (въртящи се въздушни шлюзове, шнекови транспортьори и т.н.) трябва да бъде оразмерено така, че да разтовари бункера, преди да се случи натрупване. Проверявайте и изпразвайте редовно коша за прах за да предотвратите контакт на прах от бункера с филтърния елемент.

3. Знайте за спада на налягането: Увеличаването на спада на налягането в колектора влияе върху способността на системата за събиране на прах да улавя прах. Просто, но важно изискване за безопасност е да смените филтрите, когато въздушният поток достигне диференциално налягане (над посочените максимални спецификации) или 120 – 150 daPa / 4,8 – 6,0 инча wg.

4. Филтрите изглеждат мръсни? Добре! Правилото при събирането на прах е да не пипате филтрите, дори когато изглеждат мръсни, защото това е доказателство, че работят добре. Праховата утайка върху филтърните елементи улеснява филтрирането. Единственият начин да разберете дали филтърните елементи са наситени и трябва да се сменят е да погледнете спада на налягането или на диференциалния манометър на колектора. Спецификациите варират в зависимост от конструктора; например максималният спад на налягането за патрони Ultra-Web® е 150 daPa / 6,0 инча wg. При този спад на налягането патроните са наситени и пулсиращата система за сгъстен въздух вече не може да извърши пълно почистване на филтъра.

5. Всички за един и един за всички: Всички елементи в прахоуловителя трябва да се сменят едновременно. Защо това е важно? Като цяло, филтрите трябва да имат време да се аклиматизират и да станат ефективни. Новите филтърни елементи имат по-малко съпротивление от старите при работни условия. При смесване на стари и нови филтри въздушният поток автоматично ще премине през пътя с най-ниско съпртивление и ще циркулира през новите филтри. Това ще принуди вентилатора да издърпа прахови частици толкова дълбоко в новата среда, че в крайна сметка ще стане невъзможно да се почистят импулсно. Скоро тези филтри ще бъдат наситени и ще трябва да бъдат сменени по-рано от планираното.

6. Пулсирането има значение: Мембранните вентили трябва да се проверяват всяка година. Препоръчително е да проверите клапаните, особено когато се монтират нови филтри и да се уверите, че филтрите са почистени правилно от самото начало. В полза на бюджета: цената на смяната на диафрагмените вентили е много по-ниска от цената на смяната на стари филтърни патрони с нови поради неадекватна пулсация.

Специален съвет от пректиката: Когато тествате импулсни клапи, не забравяйте да носите подходяща защита за ушите, тъй като нивата на шума могат да се повишат.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?