AX филтърни елементи за сгъстен въздух

Адсорбционен филтър за специални приложения

Преглед

Филтърните елементи с активен въглен AX с вградени филтри за частици са предназначени за задържане на маслени пари, въглеводороди и миризми, както и частици от сгъстен въздух и некорозивни газове.

Адсорбционният филтър Ultrac A се състои от две филтърни степени. На етапа на адсорбция маслените пари, въглеводородите и миризмите се отстраняват чрез адсорбция с активен въглен.

Частиците се отстраняват на етапа на дълбока филтрация, състоящ се от микрофибърна обвивка. В допълнение, поддържащата обвивка и външната опорна обшивка от неръждаема стомана осигуряват правилното фиксиране на адсорбционната и филтърната степени. Посоката на потока през филтъра е отвътре навън.

При подходящо предварително пречистване се постига съдържание на остатъчно масло от <0,003 mg/m³. Посочените данни за ефективност за постигане на класовете за качество на сгъстения въздух в съответствие с ISO 8573-1 са валидирани съгласно ISO 12500-2.

Характеристики
  • Филтър с активен въглен с вграден филтър за частици за задържане на маслени и водни аерозоли, както и частици от сгъстен въздух и некорозивни газове от флуидна група 2 (неопасни газове) и избрани некорозивни газове от флуидна група 1 (опасни газове) в съответствие с Директива за оборудване под налягане 97/23/EC
  • Иновативна технология за филтриране: обвита филтърна среда за дълбока филтрация с висок капацитет за задържане на замърсители – Постигане на високи нива на задържане с ниско диференциално налягане
  • Валидирани данни за ефективността в съответствие с ISO12500 – Надеждно постигане на качество на сгъстен въздух в съответствие с ISO 8573-1
  • Дизайн с оптимизиран поток – Минимална загуба на налягане за икономично пречистване на сгъстен въздух (спестяване на енергийни разходи)

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Видео

Техническа статия

Персонализирайте своя график за смяна на филтри

Подмяната на Вашите филтри за процесна филтрация в точното време е критична част от безопасността на храните и напитките и рентабилността.