Филтри Donaldson

Всичко друго, но не и стандартни хидравлични филтри

Преглед

Ние предлагаме широка гама от филтри, които са специално проектирани да работят в широк спектър от хидравлични приложения.

Нашите стандартни филтри включват технология, която е проектирана да отговаря постоянно на необходимите спецификации – и Вашите очаквания.

Много филтри предлагат избор от стандартни или високопроизводителни алтернативи. Изберете този, който е подходящ за Вашето приложение – въз основа на характеристиките на флуида и Вашите изисквания за ефективност.

Приложения
 • Ниски налягания
  • Филтрите за ниско налягане са най-често срещаният тип филтри, намиращи се в хидравличните системи – използвани най-много в линиите за връщане.
  • Нашите филтри за ниско налягане са предназначени за работно налягане до 20 bar / 350 psi.
  • Налични са конфигурации в резервоара и на линията за да са подходящи, практически, за какъвто и да е тип приложение.
  • За вградени системи с ниско налягане в резервоара – ние предлагаме гама от целулозна до Synteq® филтрираща медия, в зависимост от конкретната сглобка.
  • За навиващи се филтри с ниско налягане белите филтри означават целулозна медия, докато черните корпуси означават нашата високоефективна Synteq™ филтрираща медия.
 • Средни налягания
  • Филтрите за средно налягане могат да се използват в приложения между 20 – 130 bar / 290 – 1885 psi.
  • Предлагаме и двата типа навиващи се филтри и филтриращи елементи за монтаж в корпус поставен на линията.
  • Филтрите Donaldson Duramax® са най-високо оценяваните съществуващи филтри за средно налягане. Те са доказани, надеждни, дълготрайни и лесни за монтаж.
  • Всички филтри се предлагат с ексклузивната Synteq медия на Donaldson, с изключение на продуктовата линия FLK, която се предлага стандартно с филтрираща медия Synteq XP™.
 • Високи налягания
  • Сглобките и филтрите за високо налягане са разположени между помпи и критични компоненти на системата, като цилиндри, двигатели и клапани. Те вършат много важната работа за защита на тези компоненти от катастрофални повреди.
  • Нашите HD филтри за високо налягане са предназначени за работни налягания 130 – 450 bar / 1885 – 6527 psi.
  • Всички типове филтри/елементи включват ексклузивните Donaldson Synteq™ или DT Synteq™ филтриращи медии.
   • Synteq осигурява ниската рестрикция на флуидния поток, което го прави идеален за използване със синтетични течности, водни гликоли, водно-маслени емулсии, HWCF и течности на база на нефт.
   • Високопроизводителните DT класове на Synteq медията осигуряват най-добрата възможна химична устойчивост за хидравлични приложения. Те са идеални за използване с фосфатен естер и водни гликолни флуиди.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Сервизиране

Тази информация за обслужване е предоставена като ръководство за най-добри практики. Тя не е предназначена да замени или замести сервизните инструкции, предоставени от Вашия производител на двигатели или оборудване.

Сервизиране
 1. Проверете индикатора за обслужване на филтъра. Проверете за да видите дали е достигнат посоченият OEM сервизен интервал или дали сервизният индикатор показва, че филтърът трябва да бъде обслужен.
 2. Изключете системата и освободете налягането. Уверете се, че хидравличната система е изключена. Проверете дали няма налягане.
 3. Развийте корпуса на елемента
 4. Махнете използвания филтър и уплътнението, ако е приложимо
 5. Почистете уплътняващата повърхност на корпуса и капачката
 6. Почистете всички утайки от вътрешността на корпуса на филтъра. Изхвърлете стария филтриращ елемента в съответствие с местните разпоредби.
 7. Проверете новият филтърен елемент за повреди. Проверете новия филтър, който ще инсталирате, за повреди при транспортиране и складиране.
 8. Смажете уплътненията, гарнитурите и резбите. Смажете О-пръстените, гарнитурите, уплътненията на корпуса и резбите с чисто масло подходящо за системата.
 9. Поставете новия елемент. Поставете филтър в корпуса.
 10. Подравнете резбите – навийте филтъра до контакт на уплътнението. Монтирайте корпуса към филтърната глава според инструкциите на корпуса.
 11. Затегнете филтъра на ръка. Затегнете според указанията на пиктограмите, които се виждат на корпуса на филтъра. Не затягайте прекалено много.
 12. Обезвъздушете системата и проверете за течове