Филтри Donaldson Blue®

Хидравличните филтри Donaldson Blue® осигуряват по-добра защита на системата от най-добрите филтри на конкурентите

Преглед

Подобно на останалите Donaldson Blue® филтри за въздух, масло, гориво и наливни течности, нашите хидравлични филтърни елементи Donaldson Blue® предлагат най-доброто в класа си. Хидравличните филтри Donaldson Blue® осигуряват значителни предимства пред конкурентните филтри. Те осигуряват оптимален баланс на ефективност, капацитет и ограничение на дебита.
Хидравличните филтри Donaldson Blue® помагат да се защити оборудването, да се намалят разходите за поддръжка и да се увеличи продължителността на работа на оборудването – което оказва пряко въздействие върху крайния резултат.
Хидравличните филтри Donaldson Blue® предоставят повече – синьото е по-добро.
Характеристики
 • Превъзходна ефективност – за по-чисти флуиди и по-малко вредни замърсители във Вашите хидравлични системи
 • По-дълъг живот на филтъра – за удължени интервали за смяна на филтъра, намалявайки времето и разходите за обслужване на оборудването
 • Намалена рестрикция на дебита – за да се минимизират загубите на енергия и времето в байпас на филтъра, дори при студен старт
 • Отговаря на автомобилния стандарт HF4
Ползи
 • Защитава чувствителните хидравлични компоненти
 • Намалява разходите за поддръжка
 •  Увеличава времето прекарано в работа
Приложения
 • Schroeder® KZ5 & KZ10 Серии

Schroeder® е регистрирана търговска марка на Schroeder Industries, LLC.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Сервизиране

Тази информация за обслужване е предоставена като ръководство за най-добри практики. Тя не е предназначена да замени или замести сервизните инструкции, предоставени от Вашия производител на двигатели или оборудване.

Сервизиране
 1. Проверете индикатора за обслужване на филтъра. Проверете за да видите дали е достигнат посоченият OEM сервизен интервал или дали сервизният индикатор показва, че филтърът трябва да бъде обслужен.
 2. Изключете системата и освободете налягането. Уверете се, че хидравличната система е изключена. Проверете дали няма налягане.
 3. Развийте корпуса на елемента
 4. Махнете използвания филтър и уплътнението, ако е приложимо
 5. Почистете уплътняващата повърхност на корпуса и капачката
 6. Почистете всички утайки от вътрешността на корпуса на филтъра. Изхвърлете стария филтриращ елемента в съответствие с местните разпоредби.
 7. Проверете новият филтърен елемент за повреди. Проверете новия филтър, който ще инсталирате, за повреди при транспортиране и складиране.
 8. Смажете уплътненията, гарнитурите и резбите. Смажете О-пръстените, гарнитурите, уплътненията на корпуса и резбите с чисто масло подходящо за системата.
 9. Поставете новия елемент. Поставете филтър в корпуса.
 10. Подравнете резбите – навийте филтъра до контакт на уплътнението. Монтирайте корпуса към филтърната глава според инструкциите на корпуса.
 11. Затегнете филтъра на ръка. Затегнете според указанията на пиктограмите, които се виждат на корпуса на филтъра. Не затягайте прекалено много.
 12. Обезвъздушете системата и проверете за течове