DT филтърни елементи

Премиум хидравличнит филтри осигуряващи повече време прекарано в работа

Преглед

Всяка хидравлична система има суспендирани частици в работната си течност. Замърсителите задират и износват повърхността на движещите се части, въвеждайки още повече частици в системата. Тези замърсители са причината за повече от 70% от престоите на системата.

Високопроизводителните DT филтърни елементи осигуряват по-добра защита от частици и замърсители, които намаляват ефективността на смазочната и хидравлична течност. Използвайки филтърната медийна технология Donaldson Synteq™, те предоставят удължен живот на филтъра, позволяват по-висока първоначална чистота и осигуряват превъзходна защита на системата.

Характеристики
 • Стоманена мрежа с епоксидно покритие (в горната и долната част на потока)
 • Слоеве за укрепване на филтриращата медия (в горната и долната част на потока)
 • Оптимизирано застопоряване на медията
 • Предпазва филтриращата медия при внезапни пикове на налягането
 • Synteq™ медийна технология
 • Изключително ниско съпротивление на протичане
 •  Отлична съвместимост с течности
Ползи
 • Осигурява 73% по-голям капацитет за задържане на замърсители и 47% по-нисък начален спад на налягането в сравнение с традиционните филтри, с микронни рейтинги до 2 микрона.
 • Предпазва от повреда на филтриращата медия при транспортиране и поставяне
 • Осигурява отлично обездвижване на плисета и разстояние между тях, което гарантира максимално ефективна филтрираща повърхност
 • По-добра защита от частици и замърсители
 • Подобрена ефективност на смазочната и хидравлична течност
Приложения
 • Проектиран да отговаря на много конкурентни приложения, включително Hydac, Pall, Parker, Mahle, Schroeder и Fairey Arlon
 • Тежкотоварно подвижно оборудване
 • Стационарни хидравлични системи
 • Трансмисии
 • Системи за смазване на големи индустриални лагери
Donaldson Synteq™ медия
 • Удължен живот на филтъра
 • По-висока първоначална чистота
 • Превъзходна защита на системата
 • Защита на времето прекарано в работа
 • Класове високоефективни филтриращи медии с производителност до β <4 (c) = 1000 (по ISO 16889)
 • Постоянна производителност през целия живот на филтъра

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Сервизиране

Тази информация за обслужване е предоставена като ръководство за най-добри практики. Тя не е предназначена да замени или замести сервизните инструкции, предоставени от Вашия производител на двигатели или оборудване.

Сервизиране
 1. Проверете индикатора за обслужване на филтъра. Проверете за да видите дали е достигнат посоченият OEM сервизен интервал или дали сервизният индикатор показва, че филтърът трябва да бъде обслужен.
 2. Изключете системата и освободете налягането. Уверете се, че хидравличната система е изключена. Проверете дали няма налягане.
 3. Развийте корпуса на елемента
 4. Махнете използвания филтър и уплътнението, ако е приложимо
 5. Почистете уплътняващата повърхност на корпуса и капачката. Почистете всички утайки от вътрешността на корпуса на филтъра. Изхвърлете стария филтриращ елемента в съответствие с местните разпоредби.
 6. Проверете новият филтърен елемент за повреди. Проверете новия филтър, който ще инсталирате, за повреди при транспортиране и складиране.
 7. Смажете уплътненията, гарнитурите и резбите. Смажете О-пръстените, гарнитурите, уплътненията на корпуса и резбите с чисто масло подходящо за системата.
 8. Поставете новия елемент. Поставете филтър в корпуса.
 9. Подравнете резбите – навийте филтъра до контакт на уплътнението. Монтирайте корпуса към филтърната глава според инструкциите на корпуса.
 10. Затегнете филтъра на ръка. Затегнете според указанията на пиктограмите, които се виждат на корпуса на филтъра. Не затягайте прекалено много.
 11. Обезвъздушете системата и проверете за течове