hP филтри

Филтрация с едно преминаване за системно налягане до 69 бара / 1000 psi

Преглед

Филтрирането на маслото преди наливането му в оборудване е от решаващо значение за спазването на спецификациите за чистота по ISO, изисквани от днешните OEM производители. Donaldson hP филтрите за наливни течности осигуряват високоефективна филтрация с едно преминаване при работно налягане до 69 бара / 1000 psi. Сервизните работилници използват помпи за високо налягане за да трансферират маслото през тръбопроводи с голяма дължина и макари за маркучи преди да се налее в оборудването. Donaldson hP филтрите за наливни течности премахват замърсителите, намиращи се в масло и натрупани в цистерните за съхранение или в маркучите за наливане по време на окончателното прехвърляне. Те гарантират, че изискваното ниво на чистота по ISO се спазва всеки път.

Характеристики
 • Филтрация с едно преминаване
 • Издържа на работно налягане до 69 бара / 1000 psi
 • Филтри с удължен живот с висок капацитет за задържане на замърсители
 • Филтърните корпуси могат да се рециклират и филтърните елементи могат да се изгарят
 • Компактният дизайн изисква само 38мм свободно пространство за обслужване
 • Избор на филтърни глави с и без байпас
 •  Филтърните глави имат монтажни отвори за манометри или за вземане на проби
Ползи
 • Отстранява мръсотията от маслото, преди да бъде налято в оборудването
 • Гарантират, че маслото постоянно ще отговаря на изискваната чистота по ISO
 • Лесно и екологично изхвърляне
 • Опциите за филтърна глава отговарят на специфични изисквания на приложението
Приложения
 • Складове за смазочни продукти
 • Мобилни сервизни автомобили
 • Други приложения работещи под високо налягане и филтрация с еднократно преминаване

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Сервизиране

Сменете филтъра, когато потокът се забави или се достигне предварително определено диференциално налягане (варира в зависимост от спецификацията на помпата, dP на системата и dP на чистия филтър).

 1. Изолирайте филтъра и освободете налягането преди обслужване
 2. Разхлабете филтъра, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка с помощта на ключ с ремък
 3. Монтирайте нов филтър, като въртите по посока на часовниковата стрелка, използвайки ключ с ремък за да го затегнете
 4. Изхвърлете използвания филтър по подходящ начин

Технически статии

Осигуряване на работоспособност за съвременните дизелови двигатели в студено време

Donaldson препоръчва важни стратегии за експлоатация на съвременните дизелови двигатели в студено време.

Запушване на горивния филтър

Имате ли оборудване, което спира неочаквано поради запушени горивни филтри на двигателя? Може да имате проблеми с качеството на Вашето дизелово гориво.