Млечни продукти

Защита на целостта на производствената марка и продук с филтриране на сгъстен въздух, течност и пара

Преглед

Млечните храни са предмет на строги правила за безопасност при производството на храни. Преработвателите на млечни продукти трябва да отговарят на най-новите сертификати и изисквания. Рисковано е да се изпробва късмета с филтри, които изглеждат като спестяващи разходи. Ако тези филтри не отговаря на регулаторните изисквания и/или изискванията на инспекторите или не пристигнат навреме за да се спазят критичните крайни срокове, в крайна сметка всичко ще струва много повече.

Филтриращите елементи на Donaldson се използват в целия процес на производство на млечни храни. Нашите течни, парни и стерилни филтри подпомагат производството на различни млечни храни, включително кисело мляко, извара и сладолед. Нашите филтри помагат на производителите по целия свят да намалят риска от замърсяване и да отговарят на нормативните изисквания – от началото на процеса до опаковането на продукта.

Суровото мляко се доставя от редица различни източници с различни нива на замърсяване, дължащи се на обработката и транспорта на доставчика. Видовете замърсяване включват мръсотия, ръжда и отайки от транспортни съдове и различни размери органични и неорганични частици. Ако не бъдат филтрирани, частиците могат да влошат качеството на млякото и да замърсят производствения процес.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Може да Ви хареса …

LifeTec™ филтърна технология

Процесните премиум филтри на Donaldson LifeTec са по-здрави, по-дълготрайни и имат по-високи дебити от повечето филтри на пазара днес — налични в широка гама от конфигурации за почти всяко приложение.

Филтри

Сгъстен въздух и газ

Филтърни елементи

Ние предлагаме индустриални филтърни елементи за всяко промишлено приложение в обширна Donaldson продуктова линия.

Течности

Филтърни елементи

Donaldson предлага филтърни елементи за защита на целостта на Вашите течности и използва патронни филтъри за подобряване на производителността на продукта. Нашите първокласни филтри LifeTec™ предлагат повишена надеждност и по-ниски оперативни разходи.

Пара

Филтърни елементи

Линията филтърни елементи на Donaldson включва надеждно филтриране на пара за всяко приложение за да защити оборудването и промишлените или други процеси. Нашите първокласни филтри LifeTec™ предлагат повишена надеждност и по-ниски оперативни разходи.

Приложение

 • Централизирано осушаване и филтриране на сгъстен въздух
  В млекопреработвателните съоръжения се изисква пречистен, филтриран въздух. Въздушните конвейри, опаковъчното, палетизаторите и общото пневматично оборудване трябва да се захранват с чист, сух въздух за да се предотврати неизправност.
 • Сгъстен въздух на мястото на употреба
  Приложенията в хранително-вкусовата промишленост, включително обработката на млечни продукти, изискват въздух на мястото на употреба, филтриран до стерилно състояние. Стерилният въздух може да се използва по различни начини: покриване на зоната за опаковане, като движеща сила за суровините и като движеща сила за смесване на съставките.
 • Предварителна филтрация с филтриране до съставна вода
  Процесната вода е тази, която индиректно влиза в контакт с крайния продукт, като вода използвана за изплакване след химическа дезинфекция или изплакване на бутилки. съставната водата е тази, която влиза в пряк контакт с продукта и всъщност става част от крайния продукт. И в двата случая водата се счита за суровина точно като млякото. Като такива, процесите на преобразуване и проверка за този материал са ясно дефинирани.
 • Филтрация на пара
 • Стерилен сгъстен въздух/стерилен въздух за вентилационни приложения
 • Стерилна вентилация на цистерни
 • Стерилен въздух в машини за опаковане или пълнене
 • Стерилен въздух за смесване на съставките
 • Стерилен въздух за суровини

Регулации

Най-добри практики за филтрация в преработка на млечни продукти

Директивата на Съвета EC/99/2002 формира общите здравни правила за търговия или въвеждане в Европейския съюз на мляко и млечни продукти за консумация от човека. В основата на съответствието е план за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP) или план за анализ на опасностите и базиран на риска превантивен контрол (HARPC) за вашето съоръжение. Филтрирането на въздух, пара и течности, които докосват продукта или контактните повърхности, по принцип се отнася към HACCP и HARPC.

Всяко съоръжение за преработка на млечни продукти има своите специфични нужди, но като цяло има повече от дузина места, които изискват внимание към филтрирането. Ето само няколко примера:

 1. Стерилизация на място (SIP): Чиста индустриална пара за стерилизиране на големи системи без разглобяване.
 2. Ензимно размножаване: Стерилен въздух и кислород за улесняване на процеса на размножаване.
 3. Поточна карбонизация: Стерилизиран CO2 за тръбни аерационни системи и отстраняване на всички въглеводородни остатъци от компресиран газ или от търговско изгаряне на CO2.

Работата с партньор за доставка на филтърни елементи може да Ви помогне да имате система за филтриране, която освен че отговаря на санитарните стандарти и е също така и рентабилна. ​

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Техническа статия

Основни на филтрацията при преработка на храни и напитки

Доналдсън идентифицира важни стъпки, които производителите на храни и напитки трябва да предприемат за да преразгледат дизайна на тяхната система за филтриране, която стои в самия център на безопасността на храните.

Случай от практиката

Интегритет на процеса и продукта в производството на кисело мляко в Danone: Удължен срок на експлоатация на стерилни филтри

Стерилните филтри, които се използват в завода за кисело мляко Данон, трябва да отговарят на високите изисквания на хранително-вкусовата промишленост.