Филтри за Mann+Hummel® Iqoron®

Удължени сервизни интервали и доказана защита на двигателя

Преглед

Поддържането на непрекъсната работа на техниката и възможността да работите по-дълго между сервизните интервали е от жизненоважно значение, особено при взискателните изисквания в строителството и селското стопанство. Новата линия въздушни филтри на Donaldson за въздушни очистители Mann+Hummel® Iqoron® ще Ви помогне да увеличите на времето прекарано в работа чрез поддържане на удължени сервизни интервали и осигуряване на ефективна и доказана защита на двигателя.
Специфични характеристики

  • Отговаря на производителността на OEM филтъра по ефективност и капацитет за задържане на прах*
  • Устойчивата конструкция на филтриращата медия PowerCore издържа на тежките работни условия
  • Повече от 20 години доказана експлоатация в дизелови двигатели

Ползи
  • Оптималният капацитет за задържане на прах във филтърната среда PowerCore позволява по-дълго време за работа на двигателя между смените на филтъра
  • Филтърната медията PowerCore предоставя капсулиране на праха в себе си, което прави обслужването по-лесно и по-чисто
  • Осигурява надеждна защита на двигателя
Приложения
Въздушните филтри за Mann+Hummel® Picoflex® се използват в извънпътни приложения за строителството и селското стопанство.

*Резултати, генерирани чрез лабораторни тестове съгласно ISO5011. Действителната производителност по време на употреба може да варира в зависимост от множество фактори, включително специфична конфигурация на продукта, външни условия и приложение.

Може да Ви хареса …

Филтри PowerCore®

Нашите революционни въздушни филтри PowerCore® осигуряват превъзходна производителност с по-малък и по-лек дизайн. Филтрите PowerCore® се представят по-добре както по отношение на първоначалната рестрикция, така и при капацитет за задържане на прах.

Mann+Hummel® и Iqoron® са регистрирани търговски марки на Mann+Hummel®

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?