Air Junior стерилни въздушни филтърни елементи

Стерилен хидрофобен ePTFE мембранен филтър

Преглед

Филтърният елемент Donaldson Sterile Air Junior е стерилен, плисиран, хидрофобен ePTFE мембранен филтър предназначен за употреба при преработка на храни и напитки.

Тези филтри са предназначени за употреба в приложения за филтриране на газ и вентилация, като се използват в съществуващи корпуси тип junior и се характеризират с изключително високи скорости на газовия поток при ниско диференциално налягане.

Характеристики
  • Хидрофобна ePTFE мембрана
  • Стойност на логаритмично намаление ≥ 7
  • Нисък спад на налягане при висок дебит
  • Съответствие с тестване за биологична реактивност на пластмаси USP клас VI
  • Одобрен за употреба при контакт с храни съгласно CFR дял 21 & 1935/2004/EC
Приложения

Приложения за преработка на храни и напитки:

  • Асептично опаковане
  • Филтрация на въглероден диоксид като съставка
  • Ферментационен въздух
  • Отдушник за резервоар
  • Филтрация на азот за допълване празния обем на резервоари (запечатване с азот)

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Видео

Ние помагаме да защитим целостта на Вашия продукт и процес с усъвършенствана технология за филтриране, обширно продуктово портфолио и ненадмината поддръжка и опит.