Горивна система Stanadyne® FM100

Опростете горивните си филтри - универсалният монтажен захват позволява на един филтър да се използва в множество приложения

Преглед

Оставяме старото, продължаваме с новото. Филтрите Donaldson за горивни системи Stanadyne® Fuel Manager® FM100 осигуряват пълно покритие с по-малко номенклатурни номера. Купете един сменяем филтър Donaldson за да го използвате за множество извънпътни приложения. Нашите филтри ще паснат на Вашите съществуващи OEM пробки за източване, сензори за вода в горивото (WIF) и прозрачни купи.

Характеристики
 • Универсален – не са необходими ключове за монтаж; универсалният монтажен захват позволява на един филтър да се използва в множество приложения
 • Интегриран накрайник за маркуч – позволява прикачване на маркуч за източване на вода
 • Напълно съвместим с OEM допълнително оборудване като купи за събиране на вода, пробки за източване на вода и WIF сензори
Ползи
 • Спестете място в склада – консолидирайте складовите си номенклатури с пълно покритие на приложението
 • Един номер може да да се използва в до 20 различни приложения, включително както в горивни системи с настоящия така и в такив с предишния дизайн
 • На разположение са 7 номера на филтри, които покриват над 500 приложения в превозни средства
Приложения
 • Горивни системи Stanadyne® Fuel Manager® FM100 използвани в често срещани извънпътни приложения
Stanadyne® и Fuel Manager® са регистрирани търговски марки на Stanadyne Corporation.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Сервизиране

Тази информация за обслужване е предоставена като ръководство за най-добри практики. Тя не е предназначена да замени или замести сервизните инструкции, предоставени от Вашия производител на двигатели или оборудване.

Stanadyne FM100 горивен филтър воден сепаратор (FFWS)
 1. Изключете сензора за вода в горивото (WIF) ако има такъв – свържете го отново след обслужването
 2. Развийте черния фиксиращ пръстен от главата на филтъра и го издърпайте надолу
 3. След като пръстенът е напълно отстранен, издърпайте филтъра направо надолу. Не усуквайте и не завъртайте филтъра, тъй като няма резба. Изхвърлете правилно използвания филтър в съответствие с местните разпоредби.
 4. Избършете филтърната глава с чист парцал
 5. Нанесете тънък слой чисто моторно масло върху уплътнението
 6. Притиснете новия филтър нагоре към филтърната глава
 7. Затегнете на ръка задържащия пръстен, докато изщрака
 8. Сменете WIF сензора и уплътненията на купата за събиране на вода, ако е приложимо
 9. Обезвъздушете горивната система според инструкциите на производителя
 10. Стартирайте двигателя и проверете за течове
 11. Източвайте вода ежедневно