Филтърните елементи Ultra-Web® осигуряват 3x по-дълъг живот при керамичен прах от лазерено рязане

Смяната на филтрите Farr GoldCone на тaзи машина за лазерено рязане с филтри Donaldson Torit Ultra-Web предостави на производителя на керамика 3 пъти по-дълъг живот на филтъра при по-нисък спад на налягането – намаляване на времето за престой и разходите за енергия.

Промишленост : Лазерено рязане, генериращо индустриален керамичен прах.

Проблем : Кратък експлоатационен живот на филтрите Farr GoldCone – те трябваше да се продухват на всеки 3 седмици.

Решение : Donaldson® Torit® Ultra-Web® филтърни елементи с патентовани фини влакна. Ultra-Web филтрите издържаха 1000 часа – почти 3 пъти по-дълго от филтрите на Farr !

Екипът по поддръжката на този производител на индустриална керамика трябваше да демонтира и почиства своите филтри за събиране на прах на всеки 3 седмици — твърде често според тях.

Техният лазерен нож, използван за оформяне на керамични заместващи прешлени и тазобедрените кости, които компанията доставя на медицинската индустрия, беше подсигурен от прахоуловител Farr Gold Series®. Работеше със спад на налягането равен на 6-инчов воден стълб и вентилаторът се задръстваше по-време на лазерните рязания. За да поддържа функционирането на колектора, екипът трябваше да демонтира филтрите и да ги издуха със сгъстен въздух – цели три пъти по време на 360-часовия експлоатационен живот на филтрите Farr GoldCone. Производството се затрудняваше поради необходимия допълнителен престой.

Преди да предприеме драстичната стъпка за смяна на колектора, мениджърът по поддръжка реши да надстрои и инсталира Donaldson® Torit® Ultra-Web® филтърни елементи с фини влакна в колектора на Farr.

Резултати : 3X по-дълъг живот, по-нисък спад на налягането.

Досега екипът по поддръжката е получил 1000 работни часа от филтърните елементи Ultra-Web – без признаци за спиране! Три пъти по-дълъг живот на филтъра…и вероятно по-дълъг. По-малкото смени на филтри означава повече производствено време на машината за лазерно рязане и екипа.

Няма повече задръствания на вентилатора. Колекторът вече работи при стабилизиран 4-инчов воден стълб спад на налягането на манометър и работи непрекъснато по време на 8-часовата смяна без поддръжка.

Заводът за производство на керамика намали консумацията на енергия, времето за поддръжка, неприятностите и разходите за доставка, като премина към Donaldson Torit Ultra-Web филтриращи елементи.

Филтриращ елементЖивот на филтъраСтабилизиран пад на налягане
Farr GoldCone360 часа6+" воден стълб
Ultra-Web®1000 часа4" воден стълб

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?