VF филтърни елементи за сгъстен въздух

Дълбока филтрация / Коалесценция / Филтър за частици за специални приложения

Преглед

Филтърните елементи VX притежават триизмерна микрофибърна обвивка, изработена от полиестер и са предназначени за обработка на сгъстен въздух или газове в промишлени приложения.

Валидирани данни за ефективността в съответствие с ISO 12500-1 (задържане на маслен аерозол) и ISO 12500-3 (задържане на частици) за надеждно постигане на качество на сгъстен въздух, подходящо за постигане на класове на качество ISO 8573-1.

Благодарение на оптимизирания за потока дизайн на филтърния елемент, използваната филтърна медия и усъвършенстваната производствена технология, диференциалното налягане е сведено до минимум и се осигурява непрекъсната висока ефективност на сепариране.

Филтърните елементи VX притежават триизмерена микрофибърена външна обвивка от полиестер, която осигурява отделянето на масло и вода. Чрез използване на различни механизми за филтриране, като задържане чрез директен удар, ефект на сито и ефект на дифузия, течните аерозоли и твърдите частици се задържант във филтъра.

Характеристики
  • Коалесцентен / филтър за частици за задържане на маслени и водни аерозоли, както и частици от сгъстен въздух и некорозивни газове от флуидна група 2 (неопасни газове) и избрани некорозивни газове от флуидна група 1 (опасни газове) в съответствие с Директива 2014/68/ЕС за оборудване под налягане
  • Иновативна технология за филтриране: обвита филтърна среда за дълбока филтрация с висок капацитет за задържане на замърсители – Постигане на високи нива на задържане с ниско диференциално налягане
  • Валидирани данни за ефективността в съответствие с ISO12500 – Надеждно постигане на качество на сгъстен въздух в съответствие с ISO 8573-1
  • Дизайн с оптимизиран поток – Минимална загуба на налягане за икономично пречистване на сгъстен въздух (спестяване на енергийни разходи)

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Търсите повече? Намерете филтри директно при нас.

Видео

Техническа статия

Персонализирайте своя график за смяна на филтри

Подмяната на Вашите филтри за процесна филтрация в точното време е критична част от безопасността на храните и напитките и рентабилността.